เตือนล่วงหน้า!

ชุดของ Joomla! ไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรดเป็น รุ่นล่าสุด มีแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการย้ายเวอร์ชั่นของคุณบน เอกสารอย่างเป็นทางการ
รุ่น Joomla! 3.10.12
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5888-joomla-4-3-3-and-3-10-12-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.11
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5865-joomla-4-2-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.10
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5861-joomla-4-1-5-and-3-10-10-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.9
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันเสาร์, 07 พฤษภาคม 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5859-joomla-4-1-3-and-3-10-9-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.8
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 30 มีนาคม 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5858-joomla-4-1-2-and-3-10-8-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.7
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 29 มีนาคม 2565 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5857-joomla-4-1-1-and-3-10-7-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5855-joomla-4-1-0-stable-new-standards-in-accessible-website-design.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5852-joomla-4-0-6-and-joomla-3-10-5-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 07 ธันวาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5851-joomla-4-0-5-and-joomla-3-10-4-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5849-joomla-4-0-4-and-joomla-3-10-3-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 14 กันยายน 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5848-joomla-4-0-3-and-joomla-3-10-2-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5846-joomla-4-0-1-and-joomla-3-10-1-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.10.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5845-joomla-4-0-and-joomla-3-10-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.28
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 06 กรกฎาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5840-joomla-3-9-28.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.27
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 24 พฤษภาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5836-joomla-3-9-27.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.26
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 13 เมษายน 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5835-joomla-3-9-26.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.25
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5834-joomla-3-9-25.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.24
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 12 มกราคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5830-joomla-3-9-24.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.23
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5828-joomla-3-9-23.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.22
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5824-joomla-3-9-22.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.21
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5821-joomla-3-9-21.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.20
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5814-joomla-3-9-20.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.19
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5812-joomla-3-9-19-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.18
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 21 เมษายน 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5808-joomla-3-9-18-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.17
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 21 เมษายน 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5807-joomla-3-9-17-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.14
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5781-joomla-3-9-14-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.15
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5782-joomla-3-9-15-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.16
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 10 มีนาคม 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5783-joomla-3-9-16-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.13
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5780-joomla-3-9-13-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.12
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 24 กันยายน 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5776-joomla-3-9-12-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.11
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5775-joomla-3-9-11-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.10
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5774-joomla-3-9-10-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.8
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5771-joomla-3-9-8-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.9
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5772-joomla-3-9-9-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.7
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5770-joomla-3-9-7-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5765-joomla-3-9-6-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 09 เมษายน 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5764-joomla-3-9-5-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 12 มีนาคม 2562 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5761-joomla-3-9-4-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5756-joomla-3-9-3-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 15 มกราคม 2562 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5755-joomla-3-9-2-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5751-joomla-3-9-1-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.9.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5748-the-privacy-tool-suite-by-joomla-joomla-3-9-is-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.13
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5747-joomla-3-8-13-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.12
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5743-joomla-3-8-12-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.11
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5738-joomla-3-8-11-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.10
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561 15:45
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5737-joomla-3-8-10-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.9
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5734-joomla-3-8-9-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.8
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5730-joomla-3-8-8-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.7
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 18 เมษายน 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5728-joomla-3-8-7-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5725-joomla-3-8-6-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5724-joomla-3-8-5-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 30 มกราคม 2561 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5723-joomla-3-8-4-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 03:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5717-joomla-3-8-3-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5716-joomla-3-8-2-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 04 ตุลาคม 2560 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5715-joomla-3-8-1-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.8.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5713-joomla-3-8-0-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.7.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5711-joomla-3-7-5-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.7.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5710-joomla-3-7-4-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.7.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5709-joomla-3-7-3-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.7.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5706-joomla-3-7-2-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.7.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5705-joomla-3-7-1-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.6.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2559 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5693-joomla-3-6-5-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.7.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 17:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5703-joomla-3-7-is-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.6.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2559 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5678-joomla-3-6-4-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.6.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2559 15:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5676-joomla-3-6-3-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.6.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2559 23:45
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5667-joomla-3-6-2-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.6.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 02 สิงหาคม 2559 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5665-joomla-3-6-1-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.5.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 05 เมษายน 2559 22:45
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5655-joomla-3-5-1-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.6.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2559 21:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5664-joomla-3-6-is-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.5.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 21 มีนาคม 2559 22:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5654-joomla-3-5-is-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.4.8
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2558 19:15
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5644-joomla-3-4-8-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.4.7
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2558 21:05
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5643-joomla-3-4-7.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.4.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2558 14:25
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5641-joomla-3-4-6-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.4.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2558 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5634-joomla-3-4-5-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.4.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 08 กันยายน 2558 20:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5628-joomla-3-4-4-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.4.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2558 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5590-joomla-3-4-3-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.4.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2558 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5589-joomla-3-4-2-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.4.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันเสาร์, 21 มีนาคม 2558 22:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5587-joomla-3-4-1-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.4.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558 20:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5586-joomla-3-4-is-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.3.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 01 ตุลาคม 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5569-joomla-3-3-6-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.3.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 30 กันยายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5567-joomla-3-3-5-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.3.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 กันยายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5564-joomla-3-3-4-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.3.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 25 กรกฎาคม 2557 13:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5557-joomla-3-3-3-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.3.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 24 กรกฎาคม 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5555-joomla-3-3-2-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.3.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 11 มิถุนายน 2557 13:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5551-joomla-3-3-1-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.3.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 30 เมษายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5546-joomla-3-3-0-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.2.7
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 01 ตุลาคม 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5569-joomla-3-3-6-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.2.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 30 กันยายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5567-joomla-3-3-5-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.2.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 กันยายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5564-joomla-3-3-4-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.2.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 30 เมษายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5546-joomla-3-3-0-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.2.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2557 14:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5538-joomla-3-2-3-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.2.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2557 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5531-joomla-3-2-2-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.2.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2556 14:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5523-joomla-3-2-1-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.2.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5516-joomla-3-2-0-stable-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.1.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5516-joomla-3-2-0-stable-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.1.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5505-joomla-3-1-5-stable-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.1.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5504-joomla-3-1-4-stable-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.1.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5504-joomla-3-1-4-stable-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.1.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5504-joomla-3-1-4-stable-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.1.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 26 เมษายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5499-joomla-3-1-1-stable-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.1.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 เมษายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5494-joomla-3-1-0-stable-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.0.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 เมษายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5494-joomla-3-1-0-stable-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.0.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5478-joomla-3-0-3-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.0.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5471-joomla-3-0-2-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.0.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5468-joomla-3-0-1-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 3.0.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5464-joomla-3-0-0-released.html

ดูไฟล์