รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5711-joomla-3-7-5-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

Joomla! 3.7.5 Full Package (.tar.bz2)

ดาวน์โหลดแล้ว
18,650 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.10 MB
รหัส MD5
7fb796f970edd79791108825c09c5ec7
รหัส SHA1
081bfe5628b67b5f6413366b15ee5da759c8b722

Joomla! 3.7.5 Full Package (.tar.gz)

ดาวน์โหลดแล้ว
17,364 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.65 MB
รหัส MD5
8e9d7838c957c0569141020036221d35
รหัส SHA1
fa6455be61cf85ed58fb8aa1a1cc37397582aa82

Joomla! 3.7.5 Full Package (.zip)

ดาวน์โหลดแล้ว
154,419 ครั้ง
ขนาดไฟล์
12.45 MB
รหัส MD5
bd67cb02627e60bffef5e3b4ba3b2ece
รหัส SHA1
4a8ba6c70265879cf5c77bcc1b3a0fe9620ba02a

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

Joomla! 3.7.4 to 3.7.5 Patch Package (.tar.bz2)

ดาวน์โหลดแล้ว
4,151 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.80 kB
รหัส MD5
8674b5c156f13960c705c4cf2f43a926
รหัส SHA1
9dfbe7dcfc6d36cc6e2390667cd9ca688d906218

Joomla! 3.7.4 to 3.7.5 Patch Package (.tar.gz)

ดาวน์โหลดแล้ว
4,078 ครั้ง
ขนาดไฟล์
14.47 kB
รหัส MD5
d68fbd3277f2a717abe2a92811c9db07
รหัส SHA1
7593b7a86bb018dc2b1e4f58b1226fa8ffcac2cc

Joomla! 3.7.4 to 3.7.5 Patch Package (.zip)

ดาวน์โหลดแล้ว
9,165 ครั้ง
ขนาดไฟล์
22.28 kB
รหัส MD5
df48528eedc106e9655b55f0ae7e608f
รหัส SHA1
f10979d6f29cc2e6cbb93ed42a35c64955362b4b

Joomla! 3.7.5 Patch Package (.tar.bz2)

ดาวน์โหลดแล้ว
3,099 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.79 MB
รหัส MD5
9b9dfb050c5076076146d734fb41a7bd
รหัส SHA1
7b4a6a2502b83ed7bc20cf7236987be93ac6ac45

Joomla! 3.7.5 Patch Package (.tar.gz)

ดาวน์โหลดแล้ว
4,255 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.32 MB
รหัส MD5
c0d18a6017ffe6aa95d55d75dd5193e9
รหัส SHA1
8e2d3e6c7d59aa9953b4048f3949fffd028eed2a

Joomla! 3.7.5 Patch Package (.zip)

ดาวน์โหลดแล้ว
23,850 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.30 MB
รหัส MD5
62a83edb0904038ef19caffdb6df9f71
รหัส SHA1
c0f452324bb7d9e761f21e1a2c3925a09c09aae2

Joomla! 3.7.5 Upgrade Package (.tar.bz2)

ดาวน์โหลดแล้ว
2,940 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.18 MB
รหัส MD5
7f8b1b11220515644dd7f1cc60c110f4
รหัส SHA1
9cc843585e7f00f5607a45d2a924ee997fa171a9

Joomla! 3.7.5 Upgrade Package (.tar.gz)

ดาวน์โหลดแล้ว
4,446 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.44 MB
รหัส MD5
88c647204336d4ef17d41709bd4a6ef7
รหัส SHA1
37f75fabc43f0c1f2aff17fc94d7135c96f4066d

Joomla! 3.7.5 Upgrade Package (.zip)

ดาวน์โหลดแล้ว
706,139 ครั้ง
ขนาดไฟล์
10.98 MB
รหัส MD5
14715eccdec386db8d2df968d326d76c
รหัส SHA1
76e932895692beafa258adae2a144c99f87806d3