รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5814-joomla-3-9-20.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.20

ดาวน์โหลดแล้ว
5,753 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.66 MB
รหัส MD5
4a214f6fadf8a4e03e89af0fd77eb137
รหัส SHA1
d27c96f98eedc86144db8aea54dd5995fb1ba07b

This is the full download package for Joomla! 3.9.20

ดาวน์โหลดแล้ว
13,395 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.37 MB
รหัส MD5
fe9400605d22ba3a497ad2f459ce0843
รหัส SHA1
8c13e42a799697264fb59310e188a6ddd6744925

This is the full download package for Joomla! 3.9.20

ดาวน์โหลดแล้ว
63,536 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.32 MB
รหัส MD5
9cdefc9e0d3b6d8ca5ac3ec9a8f5272c
รหัส SHA1
7b0ba500190d07fca0216c27cab123c461d05918

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.19 to 3.9.20

ดาวน์โหลดแล้ว
1,292 ครั้ง
ขนาดไฟล์
343.53 kB
รหัส MD5
bfab5e72b595a70c8e99e583497ff0fc
รหัส SHA1
a601fefca42a6a926f2c3a616ed46642a85242fe

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.19 to 3.9.20

ดาวน์โหลดแล้ว
1,793 ครั้ง
ขนาดไฟล์
450.16 kB
รหัส MD5
76fd72d2658915e72d1ff73edb8d14df
รหัส SHA1
fdecdc3396e11659a082de7a67d6b1164fc04748

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.19 to 3.9.20

ดาวน์โหลดแล้ว
3,238 ครั้ง
ขนาดไฟล์
617.34 kB
รหัส MD5
c581eb071dd47f6c3f725b2e34c8fa82
รหัส SHA1
e23b9c731367abe07a98db7b2b7823dbeefcdec9

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.20

ดาวน์โหลดแล้ว
1,118 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.11 MB
รหัส MD5
23ecd88c2625bb898ee2f6eca358df67
รหัส SHA1
30fb8cf3c9aae4237f6788e07d68fc48d1285527

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.20

ดาวน์โหลดแล้ว
1,911 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.11 MB
รหัส MD5
d419f9867c4120d0355308ebe7495eec
รหัส SHA1
d890358f6a67175e724168af09ca248d18264f10

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.20

ดาวน์โหลดแล้ว
2,791 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.68 MB
รหัส MD5
5d7294049bbb3b3f4490341e0e9866e8
รหัส SHA1
4a888f9f24f168129ccb12019109a87cd0a91e27

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.20.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,047 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.49 MB
รหัส MD5
0c5d30024882dcea8793a3206e5950b7
รหัส SHA1
6e9cced7252f287553ca4d5bd9aeacb993bd2b9d

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.20.

ดาวน์โหลดแล้ว
725,612 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.81 MB
รหัส MD5
ecd964868b9a23f5639068085a8732c0
รหัส SHA1
ab3d63ce019175752465dd96e3b45d9cc0653915