รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 12 มีนาคม 2562 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5761-joomla-3-9-4-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.4

ดาวน์โหลดแล้ว
7,733 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.52 MB
รหัส MD5
8cdf996d501f96ec39e94e16ac4f326d
รหัส SHA1
7a3432d02fd3ca7b34e8f45781ea71c6f8a3c7b4

This is the full download package for Joomla! 3.9.4

ดาวน์โหลดแล้ว
18,472 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.28 MB
รหัส MD5
ca63b33e33bcb25c301fd69b9a7ed861
รหัส SHA1
c263ccf8abcd120930bb8acf8dd38fcc2d172923

This is the full download package for Joomla! 3.9.4

ดาวน์โหลดแล้ว
85,725 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.23 MB
รหัส MD5
aca284d138a47e8556d53bcb11b06b0f
รหัส SHA1
7c868b0ab96bc9d63efc5e2a854c923c1c7c97c8

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.3 to 3.9.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,058 ครั้ง
ขนาดไฟล์
113.12 kB
รหัส MD5
7800c856e3e2940458bce52c6dcf81ba
รหัส SHA1
fb2647c86d5d90ed3298afed21b842656d8890c6

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.3 to 3.9.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,584 ครั้ง
ขนาดไฟล์
134.47 kB
รหัส MD5
65ec0f347fd9e328232ba8968edf1b6f
รหัส SHA1
3c0a1d07557467c38cd189e2c297cfd145efce44

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.3 to 3.9.4

ดาวน์โหลดแล้ว
3,688 ครั้ง
ขนาดไฟล์
186.85 kB
รหัส MD5
be4be5b649e934ec27e1d297ec2182ab
รหัส SHA1
b7e647f1546a7b528ea04dcb7ab5b9f0c6804d4b

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,580 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.02 MB
รหัส MD5
5ee32192c8e1e2560091b629967dae53
รหัส SHA1
983989533b0083dda5b1ac119023ba97c829de39

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,632 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.77 MB
รหัส MD5
4c5a2619d33e9653cd32dcb4798784f1
รหัส SHA1
efb7aaf1c9b90e2807ccdbddfa281ae08de3a6a3

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,748 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.03 MB
รหัส MD5
892989537c141a076baec2404aaf1886
รหัส SHA1
f67d35449c7bad0c6cf764623944f894c28c25d8

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,996 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.51 MB
รหัส MD5
4fa391e1310d94e9f2397cd579d31a7d
รหัส SHA1
cfb7e76e0e38ab57b46312644fd4a56a23318769

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,937 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.99 MB
รหัส MD5
015f411d292dc8ef68fd9a2fa165fa94
รหัส SHA1
a027484c9a64dcd75adf760d2f950ce5d315791d

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
711,766 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.73 MB
รหัส MD5
6f2e09cf5209ff729991df510b8919a1
รหัส SHA1
5686810a86e7fe3b745c5aebf85776ad2348eaec