รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561 15:45
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5737-joomla-3-8-10-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.8.10

ดาวน์โหลดแล้ว
12,220 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.33 MB
รหัส MD5
29775519c4c40e5fe787bc90a5402df2
รหัส SHA1
9e3f45496f9c448a5e024f05bac1d4e2dc1cb4e4

This is the full download package for Joomla! 3.8.10

ดาวน์โหลดแล้ว
22,030 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.96 MB
รหัส MD5
61891613ac19ce830734384518b3ddff
รหัส SHA1
2fe10580cb47b96d90d3684b53410d1753be04f6

This is the full download package for Joomla! 3.8.10

ดาวน์โหลดแล้ว
114,770 ครั้ง
ขนาดไฟล์
12.85 MB
รหัส MD5
f8cc276483337f96b1d3343050de3c9c
รหัส SHA1
5f2329f2e714fc4c93ebf6b242550ecc704f798c

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.9 to 3.8.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,061 ครั้ง
ขนาดไฟล์
18.72 kB
รหัส MD5
d62370b28acb636d280c72a1f78dc9dc
รหัส SHA1
38e702d88ba5b11c80e6975da71ca10bf209d8f3

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.9 to 3.8.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,513 ครั้ง
ขนาดไฟล์
20.09 kB
รหัส MD5
b01a9069e1fbd8f9b31f394b04c7c463
รหัส SHA1
068619d7ed2d545a5e5171093a11035bd7b38573

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.9 to 3.8.10

ดาวน์โหลดแล้ว
3,301 ครั้ง
ขนาดไฟล์
28.25 kB
รหัส MD5
cec9a4f8dacde0b85a84b21440c1bef7
รหัส SHA1
d834fb2ddadef5e6e73c85670027ee3317e761a1

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,291 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.61 MB
รหัส MD5
a3ed68a5a5ceef8c6b3ffdecbf17c183
รหัส SHA1
05187d0bd9afe1a8d7bc939af17fcdeba39244d6

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,794 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.52 MB
รหัส MD5
2a087b6efe1058d532c6bfaa68c07f87
รหัส SHA1
6a96d8ef1f50de460f7ecdbb14840641573524fe

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.10

ดาวน์โหลดแล้ว
4,601 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.83 MB
รหัส MD5
388e854aa1120aaf76007e59a3e8db95
รหัส SHA1
f03aeb82026e0efe4e750a5bd6f350d666f5c58b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.10.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,907 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.33 MB
รหัส MD5
5f1e4bb9387e3c9390d8f500390f307a
รหัส SHA1
187883f4c6522fa478bcf8f8f2e1caf442c24d60

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.10.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,956 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.72 MB
รหัส MD5
5af07fafcfb7a0e74e3c93739ab72982
รหัส SHA1
63d92f1a388dc3bf9a0c244310b7325b548e7dd3

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.10.

ดาวน์โหลดแล้ว
726,587 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.37 MB
รหัส MD5
02f7b9772d7ee8cda63ab1bc23e02e49
รหัส SHA1
79bc2abdc564f8d42253541f6f58e74109ee05df