รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5780-joomla-3-9-13-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.13

ดาวน์โหลดแล้ว
8,087 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.59 MB
รหัส MD5
6516e59168fc9c1c3d21ab86274375bb
รหัส SHA1
297edf97fbf862e978da469d89caeecd60b2710c

This is the full download package for Joomla! 3.9.13

ดาวน์โหลดแล้ว
15,623 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.34 MB
รหัส MD5
478775da7793029b55c9b66ad7a423fd
รหัส SHA1
72ff8808150906288d45978d0ddc0a19aa3ff37f

This is the full download package for Joomla! 3.9.13

ดาวน์โหลดแล้ว
104,980 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.29 MB
รหัส MD5
6ece88cd5d964a6bebba6ce7e72a3a6c
รหัส SHA1
24461e9923daed3875ab7384ef091a0220b60e0b

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.12 to 3.9.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,082 ครั้ง
ขนาดไฟล์
232.25 kB
รหัส MD5
97fa59ea0bb1e53633df95c71afafb5e
รหัส SHA1
44d4d61b296e5ee064e6d263ba329833edfe0767

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.12 to 3.9.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,404 ครั้ง
ขนาดไฟล์
289.15 kB
รหัส MD5
82bfbf61f5da8dd03147dc0f1a49c6d5
รหัส SHA1
0a3b4c7a09ab6258c63f7d22cb25b6a6a522d0d3

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.12 to 3.9.13

ดาวน์โหลดแล้ว
3,497 ครั้ง
ขนาดไฟล์
348.30 kB
รหัส MD5
4f2f333fce3b2e96df56f63d0fbc65ed
รหัส SHA1
78d6703ba05bf5374018257a9776e5b3bdb1da48

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,758 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.49 MB
รหัส MD5
8de0cc57f81f683721eda026652c4d05
รหัส SHA1
8d4d7091b6324f4838116a54ba209dd39a0b1ff4

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,479 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.33 MB
รหัส MD5
a20214f65de5ab2d879118e0587fef0c
รหัส SHA1
cee259d32f55eecf9a452e3641723984e9125d6e

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.13

ดาวน์โหลดแล้ว
3,415 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.70 MB
รหัส MD5
f158349386a245a49e7fbe9708f48fcb
รหัส SHA1
3b0f2b9d24f95cd9669d56ff81d4c76e81bcc9cf

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.13.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,653 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.57 MB
รหัส MD5
0d9513d1d66a3a21c1de53ddc8dd6e4f
รหัส SHA1
50533e87373c2c6d1170764b6e2050958af58334

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.13.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,583 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.04 MB
รหัส MD5
57fd5fa4db93c797d0aa4b96096754ec
รหัส SHA1
f2a3dd51599cf8e7e343a076b97f51b3fa9c34d6

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.13.

ดาวน์โหลดแล้ว
681,542 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.78 MB
รหัส MD5
d637e62faf43c7a5fd179fa43fed3a50
รหัส SHA1
983947a6041bb0b30a6bafd82ecb96de082c9df0