รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2558 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5590-joomla-3-4-3-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
368,191 ครั้ง
ขนาดไฟล์
10.47 MB
รหัส MD5
fc0c0810ed26ddc5c303de3b90a3cffb
รหัส SHA1
cd35ed61029d2ed0dc38cc70073944786bba7979

This is the full download package for Joomla! 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
27,552 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.38 MB
รหัส MD5
14f889b4b9e63945668076e1be39922f
รหัส SHA1
9f4e983c6a11ba137bfd5c4355764a754d7e9497

This is the full download package for Joomla! 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
4,269 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.04 MB
รหัส MD5
3f11baf00729c54117c264c48a848c3f
รหัส SHA1
14b29d3c032ff8f2692236646da1f947127790b4

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
419,873 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.95 MB
รหัส MD5
24a961bbb8b40bef78307b3437ff799f
รหัส SHA1
53824c4bc3d9e7aaf8eae392d6f6a57bc30526b0

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
2,761 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.13 MB
รหัส MD5
05bd37c1dcbf09c32b51f3e1d7a3e6ed
รหัส SHA1
9e4c7f752d229275618a1946ffcb36333579a4dc

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,572 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.67 MB
รหัส MD5
d97c59bf8b4f44766e03aa03a92cbd20
รหัส SHA1
0e70f2becf1231d019ac9d2cd1ff552adb0b3b75

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.2 to 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
6,037 ครั้ง
ขนาดไฟล์
143.21 kB
รหัส MD5
e86afe0adf24c6049cb61cfd934d6ac3
รหัส SHA1
9901d90e7f4aab77de276be7afc0af20c7fcc26b

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.2 to 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
2,627 ครั้ง
ขนาดไฟล์
129.40 kB
รหัส MD5
82da01bb63d6466096deea920fc07620
รหัส SHA1
2bfb1c6fbe36bcf5d8bdbf58be028e38cc3b0abf

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.2 to 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,489 ครั้ง
ขนาดไฟล์
74.31 kB
รหัส MD5
48acd9dcd24e2229b9ed97a19b4e5b0c
รหัส SHA1
d680f37760ff297ac9dc6a3a94789880ca6a1d1c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
218,191 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.98 MB
รหัส MD5
f6b26886980a64278a303d45d6423d7e
รหัส SHA1
42260512d5953dafb86f6d0c94a90ad66d145c4b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
4,287 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.10 MB
รหัส MD5
b6b1542193350a71724a10e2e1b0f94f
รหัส SHA1
51a649487ce24b9482442413b7c2cc5b9a6f8a96

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.3

ดาวน์โหลดแล้ว
4,256 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.97 MB
รหัส MD5
49eef7c9a3e1ab70d95fde3a708a25ff
รหัส SHA1
4e5dc88b3c09d000009b1b8c8688cdef3ce6e741