รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5716-joomla-3-8-2-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.8.2

ดาวน์โหลดแล้ว
10,565 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.37 MB
รหัส MD5
ca220de6defe51791e6b9b07f8b484e8
รหัส SHA1
a2192b7d779957d315ca91a5674336fc20807fd9

This is the full download package for Joomla! 3.8.2

ดาวน์โหลดแล้ว
17,331 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.98 MB
รหัส MD5
75327d7d3a3a9bc044cc64705e8bca3f
รหัส SHA1
bc679bf35ed15ccdb8e864eec6cf9eb9a2677025

This is the full download package for Joomla! 3.8.2

ดาวน์โหลดแล้ว
188,439 ครั้ง
ขนาดไฟล์
12.85 MB
รหัส MD5
6a233da532d72ad631702f5360797460
รหัส SHA1
e68745d55cc5b1a7bb46f72f4296c6550e088543

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.1 to 3.8.2

ดาวน์โหลดแล้ว
3,574 ครั้ง
ขนาดไฟล์
697.73 kB
รหัส MD5
f7c03a25ecb484bc3c4e2477d0277f38
รหัส SHA1
cc9c230ca6818b209514b87de75a526940232425

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.1 to 3.8.2

ดาวน์โหลดแล้ว
3,720 ครั้ง
ขนาดไฟล์
869.81 kB
รหัส MD5
8ac50e5e253ceccc2ac1f5a590b52e3c
รหัส SHA1
79d54fd2ba1f1b8942bb116e4fac1ac6ec9d60f8

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.1 to 3.8.2

ดาวน์โหลดแล้ว
6,536 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.07 MB
รหัส MD5
5f88c1a755e5102df57bc6243b8c3b40
รหัส SHA1
768260947953035e47d1a3830a8498b335162f16

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,270 ครั้ง
ขนาดไฟล์
757.76 kB
รหัส MD5
04d794957edeb72b8aadfb33f992c99c
รหัส SHA1
9b94eb5ec9ca5e2b8b6ac9dbdaa3552d8d43ea44

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.2

ดาวน์โหลดแล้ว
3,458 ครั้ง
ขนาดไฟล์
955.63 kB
รหัส MD5
9fd69512bc23bfa9dc74e86d00bbdb9e
รหัส SHA1
a5274e96292129fc5c114eb5aba236716b5e5cbc

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.2

ดาวน์โหลดแล้ว
4,065 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.17 MB
รหัส MD5
d597a5c265217f346cf98b8e49c2df63
รหัส SHA1
0a4111901d2e7a0ade649a021f0c96267356e0b5

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.2.

ดาวน์โหลดแล้ว
3,307 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.33 MB
รหัส MD5
9b8c6980f158443abdc9ab79ff72e055
รหัส SHA1
09a7e15699473a6aeecd26dd727ff634668cc131

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.2.

ดาวน์โหลดแล้ว
4,859 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.75 MB
รหัส MD5
e863061c6396cebfc6a92c42731d5c86
รหัส SHA1
d88f11561adb03c20af931ce39df8696d09f0e3f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.2.

ดาวน์โหลดแล้ว
753,699 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.37 MB
รหัส MD5
ff645202ef7621be6e2c691d4e17511c
รหัส SHA1
27980fd07347e2254f885717fae58e53450c3142