รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันเสาร์, 07 พฤษภาคม 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5859-joomla-4-1-3-and-3-10-9-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.10.9

ดาวน์โหลดแล้ว
2,714 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.49 MB
รหัส MD5
56f6a9acd1802f6d64b45dbc21003760
รหัส SHA1
6a23f9c53395a49f9a021eb8563489e191512e7a

This is the full download package for Joomla! 3.10.9

ดาวน์โหลดแล้ว
5,991 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.26 MB
รหัส MD5
3761c374937809ce5a08c60a3152b08f
รหัส SHA1
86041c2ee9916db896689fdeca2ca127ca31acf4

This is the full download package for Joomla! 3.10.9

ดาวน์โหลดแล้ว
7,960 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.39 MB
รหัส MD5
e94c18e5fd03a29a85f7011a67e3359c
รหัส SHA1
4893ae6e51deb0aa868671e5e2b827c60e7024e2

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.8 to 3.10.9

ดาวน์โหลดแล้ว
501 ครั้ง
ขนาดไฟล์
186.39 kB
รหัส MD5
3df8cb97e64621ca7d8557b2bf0f95d0
รหัส SHA1
a4bf6a36eb6fc66dc43838d3078d96e9b4b8b4cc

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.8 to 3.10.9

ดาวน์โหลดแล้ว
291 ครั้ง
ขนาดไฟล์
277.20 kB
รหัส MD5
a98c91b0754742eba5202ef611a4fc61
รหัส SHA1
e4694a78a19384b03ddaaf2527484585b640dcc3

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.8 to 3.10.9

ดาวน์โหลดแล้ว
1,750 ครั้ง
ขนาดไฟล์
286.29 kB
รหัส MD5
f3e9e1fce66ba7eb52c119997dc88f1d
รหัส SHA1
4014a32df2839e529b08d3b450c895245e718189

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.9

ดาวน์โหลดแล้ว
247 ครั้ง
ขนาดไฟล์
931.71 kB
รหัส MD5
762f5fb3db6b5053267cbf12b6749fc3
รหัส SHA1
9572a72fe85f332a4d166feb1871fe1403957565

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.9

ดาวน์โหลดแล้ว
209 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.07 MB
รหัส MD5
09de1c663457ab32e4d7b9f2c9306b6d
รหัส SHA1
6c322dd577a5e63d0a42d2981a42e1969b5ba1e2

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.9

ดาวน์โหลดแล้ว
875 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.33 MB
รหัส MD5
4632d3024922ee4ed8c2e109fe2f713e
รหัส SHA1
6b78be63ad7ce0b98c4775fbc11a6d56eb9fdc4c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.9.

ดาวน์โหลดแล้ว
188 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.54 MB
รหัส MD5
44f4f8b8258e381b63b628114f14cb68
รหัส SHA1
8acda30b3be4d1cb5910a4ceab4ce8dc60732b39

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.9.

ดาวน์โหลดแล้ว
210 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.98 MB
รหัส MD5
b2e92328458a7e4290d163a789b09b2a
รหัส SHA1
0e1ca7dd71f32b09be2c4ca51357b624ca757842

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.9.

ดาวน์โหลดแล้ว
592,715 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.88 MB
รหัส MD5
f3c96b060d8c743776ce63d26d56daff
รหัส SHA1
db8924989c6608e91a74fb2845e20608c06c5296