รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 30 มีนาคม 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5858-joomla-4-1-2-and-3-10-8-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.10.8

ดาวน์โหลดแล้ว
3,217 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.50 MB
รหัส MD5
0a97deaf44b699d940e44ab4cda9d569
รหัส SHA1
9650ae7f7cdf4dbe4048362b9d7c76209dac9990

This is the full download package for Joomla! 3.10.8

ดาวน์โหลดแล้ว
5,755 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.25 MB
รหัส MD5
758a1c0ada7a522330a2626499e581b2
รหัส SHA1
961dc257fdd52ffcca6d8aff2b14168a404bff14

This is the full download package for Joomla! 3.10.8

ดาวน์โหลดแล้ว
8,905 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.39 MB
รหัส MD5
ede5c0c8c0d4e74c0030a9d90683e3b7
รหัส SHA1
c200a6f50dd083f2116a71f0b1b4917356ecc990

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.7 to 3.10.8

ดาวน์โหลดแล้ว
296 ครั้ง
ขนาดไฟล์
56.31 kB
รหัส MD5
18748082b74e2eefd9a12e790c6ac316
รหัส SHA1
54b2b749231c32cba770df6925ab4af25405a9d2

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.7 to 3.10.8

ดาวน์โหลดแล้ว
200 ครั้ง
ขนาดไฟล์
70.58 kB
รหัส MD5
4df2fa2cc80a73b1586bc7ea169344d8
รหัส SHA1
30ffcaa1807e22e65b94229a2b71d79abfd033ee

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.7 to 3.10.8

ดาวน์โหลดแล้ว
886 ครั้ง
ขนาดไฟล์
87.30 kB
รหัส MD5
b37d88f98cb04de1735a90c369c1c696
รหัส SHA1
489cf42157635390bb92644890711990e5cf5639

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.8

ดาวน์โหลดแล้ว
469 ครั้ง
ขนาดไฟล์
922.14 kB
รหัส MD5
d30d9a61cc620b6bec0c6c8c9b7d632b
รหัส SHA1
b92f6167455a77996b00cff9b8284078c72e4c29

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.8

ดาวน์โหลดแล้ว
315 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.06 MB
รหัส MD5
8a39ea907f9835470353c46cae01fa1d
รหัส SHA1
33d9544488ac0ccaa882fd9eb35c2f27587d04ad

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.8

ดาวน์โหลดแล้ว
1,686 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.31 MB
รหัส MD5
9d7f9daa4ea2fa4c2b73fc2731ae048b
รหัส SHA1
33cc24f46ff52300abe98bdb50f15cd389bc9e51

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.8.

ดาวน์โหลดแล้ว
287 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.53 MB
รหัส MD5
71f693d2cfa04ac5557117b4d4d11cd3
รหัส SHA1
9cc41c642ea8e456fee1b1fd031559ea6495be89

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.8.

ดาวน์โหลดแล้ว
277 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.98 MB
รหัส MD5
847c7fa965ec341ae10e62f4dc9938fa
รหัส SHA1
259d84c63c9203f1466eac9bdec15f585181b87e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.8.

ดาวน์โหลดแล้ว
634,276 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.88 MB
รหัส MD5
74c64c67c0d064751792e6ad0c424fb8
รหัส SHA1
ccfda4671d98125547df2e4b33f2b8556a52431f