รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5765-joomla-3-9-6-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.6

ดาวน์โหลดแล้ว
6,563 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
910da38d55b21f9d5fbdec89a1f5d901
รหัส SHA1
cb93c1c85fff127d93c276ab66b387392bdf5616

This is the full download package for Joomla! 3.9.6

ดาวน์โหลดแล้ว
17,385 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.35 MB
รหัส MD5
a472c0d4f0c79b2baa78b0f64ee480a8
รหัส SHA1
b3dd6b72576aed9ff6a123ef8401504dcd8e9138

This is the full download package for Joomla! 3.9.6

ดาวน์โหลดแล้ว
107,450 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.29 MB
รหัส MD5
d046a1e36df1b498338633be04434924
รหัส SHA1
094bd305da117d97252000482879fd0485a3ab97

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.5 to 3.9.6

ดาวน์โหลดแล้ว
1,687 ครั้ง
ขนาดไฟล์
350.03 kB
รหัส MD5
4e464d9913c865dc9f98b6397929336a
รหัส SHA1
1402e1559539405a00e74b32ad220d8d50dc09b0

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.5 to 3.9.6

ดาวน์โหลดแล้ว
2,141 ครั้ง
ขนาดไฟล์
458.91 kB
รหัส MD5
7cc84ccdcb178716a974229160fa4e4f
รหัส SHA1
85d4bb9aaa79cc81b87ad26902823bd6e3729e68

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.5 to 3.9.6

ดาวน์โหลดแล้ว
3,303 ครั้ง
ขนาดไฟล์
586.14 kB
รหัส MD5
7e92c6d12ae387855cd77d0be1e71731
รหัส SHA1
43e4c3e0bbc1a8cf1a8edd954767b22b46ca3bd1

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.6

ดาวน์โหลดแล้ว
1,368 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.35 MB
รหัส MD5
f4105b3487ae6e4766d25517ecbd4e4e
รหัส SHA1
b3b5263ed8cfd25d5591bd8e7af6fcd26349efa2

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.6

ดาวน์โหลดแล้ว
5,123 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.15 MB
รหัส MD5
c56e091d76239a6b0ebc81d4cd342b80
รหัส SHA1
df18fd15a35cc923af7959caab52e7930456aec2

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.6

ดาวน์โหลดแล้ว
2,600 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.47 MB
รหัส MD5
2121878b8d1bfa3d38de9016f11d6673
รหัส SHA1
f009b9a6f41a1f400f4379b5e5fc577bef35f968

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.6.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,439 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.55 MB
รหัส MD5
40a34d51a77ba9d8ea85838713fa31f3
รหัส SHA1
7d9532164e3e9d58f3eaccf030cc074ee759073a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.6.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,171 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.04 MB
รหัส MD5
b9a1ee2e3271c72e61bf1382b548a173
รหัส SHA1
f9e9a56e3086eb7a6a71d9c4f8b3df4f2ef36454

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.6.

ดาวน์โหลดแล้ว
721,345 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.78 MB
รหัส MD5
dd4e27bf680e4e61941656056c97e5dc
รหัส SHA1
9d8adc347575a688664ae7842be0c709ec1ac346