รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 21 เมษายน 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5807-joomla-3-9-17-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.17

ดาวน์โหลดแล้ว
734 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
20b0c74f72f27f4357a3cfca25eb056d
รหัส SHA1
bd7caa5f181ce2a9b02d8e1b80d8ffa85eb4f28e

This is the full download package for Joomla! 3.9.17

ดาวน์โหลดแล้ว
1,652 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.35 MB
รหัส MD5
af287fd431bd52d6efcefe651e43714a
รหัส SHA1
ae759905a0d31361a941c34fdea5bd167407b453

This is the full download package for Joomla! 3.9.17

ดาวน์โหลดแล้ว
3,132 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.30 MB
รหัส MD5
a81446cda7db08195d44439ebfb6b5d2
รหัส SHA1
cb4bfcbc551a1122848bc2a5c8fbee44151e69e0

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.16 to 3.9.17

ดาวน์โหลดแล้ว
608 ครั้ง
ขนาดไฟล์
222.42 kB
รหัส MD5
9fc8c88a8d0caa6bcd550e0a2a613bce
รหัส SHA1
750e60129c770266a452628735cf337d105f04e7

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.16 to 3.9.17

ดาวน์โหลดแล้ว
1,352 ครั้ง
ขนาดไฟล์
301.83 kB
รหัส MD5
cb0f8e5cea017c68dd0f845f2ccc32b4
รหัส SHA1
16f4128793ebdbbba4531671f312ff5c4e8909f1

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.16 to 3.9.17

ดาวน์โหลดแล้ว
1,756 ครั้ง
ขนาดไฟล์
477.97 kB
รหัส MD5
cf7f211171db6fa538c3ea3caeb5b3c4
รหัส SHA1
c32d3ae4cbb502adae91afb05ef6e33d8715f5c3

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.17

ดาวน์โหลดแล้ว
438 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.54 MB
รหัส MD5
872132f5a63d8dc1092259f3e4ec8d14
รหัส SHA1
b2e93a57ac310d823c29a94198a8407c29c3bf63

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.17

ดาวน์โหลดแล้ว
1,236 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.38 MB
รหัส MD5
32d25ee1ca0e1da61d62a1dd4bc0db00
รหัส SHA1
dc21614ec89cc3631e73caa9b0249d5355e93565

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.17

ดาวน์โหลดแล้ว
780 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.79 MB
รหัส MD5
49edfe202a84495449d8076f637816cd
รหัส SHA1
2bf40fbab566f929f6ccb25f2df38d9c39ec3af7

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.17.

ดาวน์โหลดแล้ว
418 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.57 MB
รหัส MD5
3fdf3d97760fbc955415a950d3ad2494
รหัส SHA1
a92bd9aeae38e0d19c023c85865ffebd00724cbb

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.17.

ดาวน์โหลดแล้ว
40,516 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.79 MB
รหัส MD5
776f268eb1e60c1ae7c0e7985191dbfd
รหัส SHA1
1c73d3a05225673952cfbc6cbb11c04bc86ff282