รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5516-joomla-3-2-0-stable-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.2.0

ดาวน์โหลดแล้ว
448,259 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.03 MB
รหัส MD5
590d402d9c814ec2934dced3301688ff
รหัส SHA1
d95120e7222e3e5b202f8872571fdc2e4b7e7424

This is the full download package for Joomla! 3.2.0

ดาวน์โหลดแล้ว
17,335 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.25 MB
รหัส MD5
01c894894da4897ade862926a5ed3d7c
รหัส SHA1
dbd49770812955d34bd371458611e65ae602fdd0

This is the full download package for Joomla! 3.2.0

ดาวน์โหลดแล้ว
3,651 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.09 MB
รหัส MD5
6adaba71b41f48946a3b2dc4e65ba265
รหัส SHA1
c9ccadf3b9d9c9e297b161e74b87427d43280699

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.0

ดาวน์โหลดแล้ว
268,216 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.01 MB
รหัส MD5
9cbd8f1a8ec3850640382e65c06f1402
รหัส SHA1
da8e1d8fc79d3cb8b4a5295d6dd2d7cf283bc4cc

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.0

ดาวน์โหลดแล้ว
5,827 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.39 MB
รหัส MD5
7e5a5e00932adf45313fc29579b64a0b
รหัส SHA1
ee4bae7bd98fd76a51108f9f2378f2e9f902f32b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.0

ดาวน์โหลดแล้ว
5,202 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.52 MB
รหัส MD5
b93129f16171df9aea3e8af295fe74a6
รหัส SHA1
7822eb27c0b6e36822b850453cb98c3eae801461