รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 24 กรกฎาคม 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5555-joomla-3-3-2-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
17,445 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.37 MB
รหัส MD5
1f2434d48ccc044e683115c60efce790
รหัส SHA1
dcc42988df15a4f375e7bbc1eba3682c86423ae4

This is the full download package for Joomla! 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
12,336 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.43 MB
รหัส MD5
a80a5fb8d1946c698e76bb7fc8475d55
รหัส SHA1
25e3d15ec273e00b67fd7fa98c2db651608f5701

This is the full download package for Joomla! 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,894 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.22 MB
รหัส MD5
2d43cae37676db05144e1addadd488b0
รหัส SHA1
a090cb9ef77a311b5559b60b25e8c222fd5accdb

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.0 to 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
5,695 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.45 MB
รหัส MD5
369cd1701113590b3fade60ab10ee820
รหัส SHA1
bb45668db32ce9286d606d0c9d1dd428089ccf97

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.0 to 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,704 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.09 MB
รหัส MD5
502529453c866c979f6f7e97d3ddf1a2
รหัส SHA1
14368abac8d090b18d69e03c352eaedd935b614c

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.0 to 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,630 ครั้ง
ขนาดไฟล์
878.12 kB
รหัส MD5
bca24198e6951976ffb1644a70b9b5a7
รหัส SHA1
2e2c05a98a201dac10f587698c3a8418cf7914da

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.1 to 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
30,581 ครั้ง
ขนาดไฟล์
740.68 kB
รหัส MD5
85b1e015dca99555a1284f29c7315890
รหัส SHA1
ce0eaad64515aa37194f135b6392dbae083a5ccd

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.1 to 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,707 ครั้ง
ขนาดไฟล์
554.63 kB
รหัส MD5
8093988fd4aca47fd83d111773106b13
รหัส SHA1
d8ce09649e9326b671c2319a80b09895c7a968ca

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.1 to 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,626 ครั้ง
ขนาดไฟล์
453.53 kB
รหัส MD5
367908ace94ca3618fe57b39523051b5
รหัส SHA1
d32982b78261c1b6e61034c1dcc88d3cb25951eb

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
5,112 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.86 MB
รหัส MD5
7392b8933eb1557ca85fbaf54227c56d
รหัส SHA1
3b54027d16284464f81e3b69ca499beed6e7d13e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,810 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.14 MB
รหัส MD5
56fce27b1c84dfda80a095092dc2d4a7
รหัส SHA1
399444a4d17beaedb19d203387b297549684b308

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,790 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.21 MB
รหัส MD5
fef74abc0f835758ce51cc0d3085934f
รหัส SHA1
e0f7de3c377ca399c5d9fefe15259b35d8b4d417