รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5505-joomla-3-1-5-stable-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
802,621 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.20 MB
รหัส MD5
f631b72c4868de4b5499f11ab6306e42
รหัส SHA1
1566aa2c3be30357d38806dd591c92bea5c6d35d

This is the full download package for Joomla! 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
10,444 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.58 MB
รหัส MD5
9056f450973b7ee4cc33d000a1249cda
รหัส SHA1
3e789a5035ab564b48b09a297cd7b92575555f8e

This is the full download package for Joomla! 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
5,017 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.64 MB
รหัส MD5
3be4ea013df4f62a8cf0fea1c860f054
รหัส SHA1
bf53f601cf4ed9ab72c919a5ad0cf6f33cb9ce1b

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
149,779 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.32 MB
รหัส MD5
b69d7a0914ba0b5e8683b1b2057ccbe2
รหัส SHA1
9d3f7f59262ab08d34679ca1219e44ac1eb6b274

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,760 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.50 MB
รหัส MD5
5e5186ea051feb3e3e80af0345adc440
รหัส SHA1
3de03ad37fc25ad1a83c2c22e6db2adc439790f0

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,426 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.11 MB
รหัส MD5
3a834a88053fade8b403b8960bad96c0
รหัส SHA1
3eaaee0d27845ebcc675d48254bd5b8ef3267446

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.4 to 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
6,546 ครั้ง
ขนาดไฟล์
88.34 kB
รหัส MD5
514fd20c5836ebeb26ff73de8c31637f
รหัส SHA1
df487a642f7cc689b342144a406ae97015ab4b61

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.4 to 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,889 ครั้ง
ขนาดไฟล์
65.27 kB
รหัส MD5
ee9de9f57981f707e098c0581bc75b90
รหัส SHA1
de085d17cd8d6274640aac4396c1aa99efbf8b6f

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.4 to 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,102 ครั้ง
ขนาดไฟล์
54.97 kB
รหัส MD5
c41a17ac69bf6be08c84806f5cc7796d
รหัส SHA1
5f14de973750e39bdd46ce4e6f67d950c910e0e1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 or 3.0 to 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
116,917 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.28 MB
รหัส MD5
8c08ec0aceb3a000d71dab114efb7175
รหัส SHA1
0406a2504fae3e5b44202a439f2333882d90f91b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 or 3.0 to 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
4,073 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.85 MB
รหัส MD5
6851e0198ee493bc9da45cef20e20134
รหัส SHA1
b16bb3971207d0bbfaae9955ac32619fd3893ab4

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 or 3.0 to 3.1.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,791 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.11 MB
รหัส MD5
7ca1d5a5df80cea8d7c88575893b25da
รหัส SHA1
2b921f9d3f067fa340292e12251abe4f209a1a95