รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5834-joomla-3-9-25.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.25

ดาวน์โหลดแล้ว
5,709 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.66 MB
รหัส MD5
f70a8345177a59e83ce9b28cada28706
รหัส SHA1
c6579ce51186745c82a14f438cf55c2be2db3399

This is the full download package for Joomla! 3.9.25

ดาวน์โหลดแล้ว
15,044 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.40 MB
รหัส MD5
cb17a0f49deb7861f54f1ad34bbd2335
รหัส SHA1
ef292196d8136646cced73f8bd0dc7d7627c956f

This is the full download package for Joomla! 3.9.25

ดาวน์โหลดแล้ว
72,911 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.37 MB
รหัส MD5
9d2212ffea07da3063e22c3a00808561
รหัส SHA1
8e44f45e7afa9c38d34a5119c636c2830f9053e8

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.24 to 3.9.25

ดาวน์โหลดแล้ว
1,550 ครั้ง
ขนาดไฟล์
210.94 kB
รหัส MD5
cb87e5b7636c5647febd7d31cc6c9289
รหัส SHA1
d17e526fa2342f0316c01cc3626a6f59c2781179

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.24 to 3.9.25

ดาวน์โหลดแล้ว
2,033 ครั้ง
ขนาดไฟล์
262.96 kB
รหัส MD5
84df305a2c2764a30e8f657098476091
รหัส SHA1
2353ace5ca87a151fdef4533b9fc9ff258752306

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.24 to 3.9.25

ดาวน์โหลดแล้ว
3,737 ครั้ง
ขนาดไฟล์
333.37 kB
รหัส MD5
b3a60a285cb879092e251b0bc685a783
รหัส SHA1
28295edcf2204a39396004a05a370ef0aadcf0c6

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.25

ดาวน์โหลดแล้ว
1,231 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.25 MB
รหัส MD5
c68235d00507dd8b223c5d7f8e2a299a
รหัส SHA1
664d547688b828190760cd4e4abccd525e21cd6f

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.25

ดาวน์โหลดแล้ว
2,019 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.26 MB
รหัส MD5
15a0292952ac7991717858b35cd34800
รหัส SHA1
fd1f0ef78519702120541a8552d375bd54de9604

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.25

ดาวน์โหลดแล้ว
3,019 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.88 MB
รหัส MD5
edb7c55dec890c581abc8ace2447f316
รหัส SHA1
e9d090467ef93c445bdedd70d2e3fd60ae8c8494

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.25.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,126 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.51 MB
รหัส MD5
62bc46db95acb9eedea5878b393f9e02
รหัส SHA1
d83eca4b8d59021f05f996543cc068095dfcc2e1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.25.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,201 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.09 MB
รหัส MD5
205b2a2390f0f60aa2189f63f4d23e0f
รหัส SHA1
bdbe0f2b0d47fd36aa39dd03b3a12601e1f1472c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.25.

ดาวน์โหลดแล้ว
677,645 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.86 MB
รหัส MD5
42816cdd12f96fdfcb2977d9a58f6114
รหัส SHA1
fbbcd0372ddacab5b0b04564b0fda3ce71e185a8