รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 14 กันยายน 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5848-joomla-4-0-3-and-joomla-3-10-2-are-here.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.10.2

ดาวน์โหลดแล้ว
4,157 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.46 MB
รหัส MD5
9b42b3546a0c8d14b99062d9e02c2569
รหัส SHA1
1f516353ea71cb56e8f311713c05c27e07677b20

This is the full download package for Joomla! 3.10.2

ดาวน์โหลดแล้ว
8,589 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.22 MB
รหัส MD5
dd6141331936af5fe34e8050d7d058e5
รหัส SHA1
8d0b43d6e49761360da78be8c8bb60b9c4dd5a8f

This is the full download package for Joomla! 3.10.2

ดาวน์โหลดแล้ว
13,441 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.34 MB
รหัส MD5
3b7cbb45e86fb26693dc7d31398eea4b
รหัส SHA1
e0f8dd8deb63233cd842046915919829a1b397ef

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.1 to 3.10.2

ดาวน์โหลดแล้ว
809 ครั้ง
ขนาดไฟล์
42.40 kB
รหัส MD5
6570b354d40a71c3a4d6561f562ea9c3
รหัส SHA1
e611cd7e9f23a632c800de0e4f912337249a8e72

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.1 to 3.10.2

ดาวน์โหลดแล้ว
743 ครั้ง
ขนาดไฟล์
49.35 kB
รหัส MD5
6c30865aac0807694aab4ef230eb974c
รหัส SHA1
7bb8c92f9bc8c222fdfc6f3a42bc7d6374c84062

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.1 to 3.10.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,061 ครั้ง
ขนาดไฟล์
62.62 kB
รหัส MD5
f31e96b29b4c1d3904e6bdbbceb56e96
รหัส SHA1
5d4bca1c48eec1c3af829d970d807cdf195ddb40

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.2

ดาวน์โหลดแล้ว
592 ครั้ง
ขนาดไฟล์
74.97 kB
รหัส MD5
378dbcdf9f2f876802674f28e99fe75a
รหัส SHA1
4a7750e3dfe6d668ba263cc50b9106dbb4401dd5

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.2

ดาวน์โหลดแล้ว
809 ครั้ง
ขนาดไฟล์
99.74 kB
รหัส MD5
81e0da0c68e7118f1ae4cf74014393c6
รหัส SHA1
82d9861db5fa24902172be82a0de80178d7c6dd1

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,085 ครั้ง
ขนาดไฟล์
118.69 kB
รหัส MD5
d1d0631e2df2f48394137984dac323d8
รหัส SHA1
5e15a286f0917d74f4d6f49b25ad41cd64fd8000

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.2.

ดาวน์โหลดแล้ว
726 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.44 MB
รหัส MD5
1ac05f7f397c982533ea6cb8c22d0a73
รหัส SHA1
52fa5fd8633735941543dc4e67710a45d5c7e011

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.2.

ดาวน์โหลดแล้ว
891 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.95 MB
รหัส MD5
75e7abee0b530eb31c09d5bf64a19715
รหัส SHA1
901151a89b4ea808bd6ef130c3340700349c232c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.2.

ดาวน์โหลดแล้ว
972,771 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.83 MB
รหัส MD5
79f712437e8b76efaa21c1139d157b24
รหัส SHA1
51f52950b166c88d6edfb6399b24aee5fced5ca1