รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5772-joomla-3-9-9-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.9

ดาวน์โหลดแล้ว
1,414 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
f82f27925bbf44c324b53d5a474ba410
รหัส SHA1
5d240e90346ed8c9075134ea26d3813213f0f6f6

This is the full download package for Joomla! 3.9.9

ดาวน์โหลดแล้ว
4,245 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.35 MB
รหัส MD5
1a326efe6ed668d22a2372025400e90b
รหัส SHA1
397bdbc7fa4f8c51d60d9658210e5e5d0c3cb038

This is the full download package for Joomla! 3.9.9

ดาวน์โหลดแล้ว
3,589 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.29 MB
รหัส MD5
a1354c88015011a8c3a7c53ff59ec9de
รหัส SHA1
d2c189adeb0e48ded7fbd5ce83bcf442afe991ac

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.8 to 3.9.9

ดาวน์โหลดแล้ว
1,265 ครั้ง
ขนาดไฟล์
182.21 kB
รหัส MD5
ff0714bccbac547aa8b15357682a14bc
รหัส SHA1
5e22484a6381529e8ad9631e3ae299ab59527399

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.8 to 3.9.9

ดาวน์โหลดแล้ว
2,010 ครั้ง
ขนาดไฟล์
251.76 kB
รหัส MD5
f615966670ea9ad5a3333d891febd980
รหัส SHA1
9c6874bd6d2c6a20087dc67e846693eed3cd0693

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.8 to 3.9.9

ดาวน์โหลดแล้ว
2,205 ครั้ง
ขนาดไฟล์
317.07 kB
รหัส MD5
fbd609e833b6b6bbb77cbc9014d93422
รหัส SHA1
98c2ae2fc4584eb640adec83b52ed3f70c67136d

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.9

ดาวน์โหลดแล้ว
1,035 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.39 MB
รหัส MD5
9779ab6a7c47d7e1fc746f994fd06404
รหัส SHA1
c3f3ea344c4aeb163d95ab72d7b06462ec03dc5e

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.9

ดาวน์โหลดแล้ว
2,107 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.21 MB
รหัส MD5
b9afb3360c27ba02c72c8bd46b242bfd
รหัส SHA1
512b285dbf486238e3ed4b4d5c909afdf947a970

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.9

ดาวน์โหลดแล้ว
1,351 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.55 MB
รหัส MD5
81b9863d9588acf3004320b62d4dfdd5
รหัส SHA1
ec33c48b5bd53c4207e3c7688f2f66e82e1f88cb

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.9.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,081 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.55 MB
รหัส MD5
b04c8d0d006d483f2722fbffa1a85227
รหัส SHA1
28fcc5f0228643a4240557a9684d88c7b2cc87c1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.9.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,091 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.05 MB
รหัส MD5
c4f6925594656706cc34b6837ed79d94
รหัส SHA1
e6479a3fecb2c76f24d9add7965f053da28d9e4d

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.9.

ดาวน์โหลดแล้ว
56,824 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.79 MB
รหัส MD5
8bf792b2b6e966b36e899a6b5ae75886
รหัส SHA1
8e8c9080c54a9571974ea031b731f5a4337a2a50