รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 29 มีนาคม 2565 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5857-joomla-4-1-1-and-3-10-7-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.10.7

ดาวน์โหลดแล้ว
354 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.50 MB
รหัส MD5
b99bb441fe3d100daa9243076831475b
รหัส SHA1
1b04066c3a42832607063f5ea41ce5041408492f

This is the full download package for Joomla! 3.10.7

ดาวน์โหลดแล้ว
240 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.25 MB
รหัส MD5
0f80974f111c99a255896403b7a3a738
รหัส SHA1
75116938fcae4b9c7dbe4921c898f27b7d592cc3

This is the full download package for Joomla! 3.10.7

ดาวน์โหลดแล้ว
1,516 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.39 MB
รหัส MD5
029e659c6f0e75fb92fce374c1efd330
รหัส SHA1
ab06d0ef5ccda985675b189c27c6b577282c6b70

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.6 to 3.10.7

ดาวน์โหลดแล้ว
288 ครั้ง
ขนาดไฟล์
455.84 kB
รหัส MD5
a9060b8d13e25680a6b14430cd687822
รหัส SHA1
b5e91773bcdcf70fc194ef3ad729d543a0b48337

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.6 to 3.10.7

ดาวน์โหลดแล้ว
187 ครั้ง
ขนาดไฟล์
492.16 kB
รหัส MD5
bfede39aee6e20a417f183a36e38d4e0
รหัส SHA1
1a6dc2a07677bb5006b58258b7b4269527a16e91

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.6 to 3.10.7

ดาวน์โหลดแล้ว
1,143 ครั้ง
ขนาดไฟล์
560.58 kB
รหัส MD5
3ff02d7b44076e81e9fd4e52e0d38a37
รหัส SHA1
3b3421079dc21f73e1abcaf59625d871a9b68b18

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.7

ดาวน์โหลดแล้ว
104 ครั้ง
ขนาดไฟล์
922.67 kB
รหัส MD5
d88818d95ff4136c8426745c9738e296
รหัส SHA1
da0eab23f74cc0635e4e3af061c4e990183bf430

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.7

ดาวน์โหลดแล้ว
164 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.06 MB
รหัส MD5
72827f42eb67f1808138c6b1e6c85159
รหัส SHA1
c7c2e429b388eae587810fc0a990ad13e48b14b3

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.7

ดาวน์โหลดแล้ว
249 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.32 MB
รหัส MD5
e959afeb790b9cb00628bd8fe93db9e5
รหัส SHA1
816f0baa273a5d60f654819c7037e161b5454800

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.7.

ดาวน์โหลดแล้ว
98 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.53 MB
รหัส MD5
486a9749ea433ac19d9f857e33925c18
รหัส SHA1
78019df19e139688c9cd8df7e0937544f1e00821

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.7.

ดาวน์โหลดแล้ว
129 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.99 MB
รหัส MD5
508288003025f936416d49862456304e
รหัส SHA1
aacfccc4895b1ae656c4a7e5f75add08214a27d6

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.7.

ดาวน์โหลดแล้ว
33,796 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.88 MB
รหัส MD5
5bc87ad36c33649fad5425e30397080f
รหัส SHA1
8d2acd74450ba12146eb53df860dea9428bb2781