รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 10 มีนาคม 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5783-joomla-3-9-16-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.16

ดาวน์โหลดแล้ว
8,262 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
e7a3d44de2785e93b7ca3ba4242c49c0
รหัส SHA1
0397b50b399cfb3fb8ae29964df6348a5ef05162

This is the full download package for Joomla! 3.9.16

ดาวน์โหลดแล้ว
16,134 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.34 MB
รหัส MD5
7d460a718ba5aa7f5b3f9571f843bb41
รหัส SHA1
3fb053ac7ed1ef0631bb7eefa8014a0b2c85e763

This is the full download package for Joomla! 3.9.16

ดาวน์โหลดแล้ว
126,117 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.29 MB
รหัส MD5
9a2fde9fe6e992b12bf1751fda5c3cdf
รหัส SHA1
f4fd66d0198b32fc3c71495514742c596d8e4678

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.15 to 3.9.16

ดาวน์โหลดแล้ว
1,971 ครั้ง
ขนาดไฟล์
79.66 kB
รหัส MD5
2c005fbf7a7557b69135f85811096c4b
รหัส SHA1
10896f275c2e1cc7e1394ae5a556445abe405310

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.15 to 3.9.16

ดาวน์โหลดแล้ว
2,342 ครั้ง
ขนาดไฟล์
99.39 kB
รหัส MD5
defe57cb3ce01447e3a37a9025540d60
รหัส SHA1
dae3bb5524784ec2410910ce8d79d50598187787

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.15 to 3.9.16

ดาวน์โหลดแล้ว
3,763 ครั้ง
ขนาดไฟล์
137.85 kB
รหัส MD5
42b8e75308efa724240bf2df4c5497bb
รหัส SHA1
61cc3fef9aecbfe73ee89020402318c1df14a675

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.16

ดาวน์โหลดแล้ว
1,622 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.53 MB
รหัส MD5
caebe4e27ea9c37456ae14a577c4e1f0
รหัส SHA1
7d50c44526a228d9b8f94b2ab5079b8d694cdf61

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.16

ดาวน์โหลดแล้ว
2,404 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.38 MB
รหัส MD5
d21c4a6ab0815fee3050c44bf8ca2808
รหัส SHA1
e0f76f25ab1b4ca3d98e30af79defebed54da776

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.16

ดาวน์โหลดแล้ว
3,374 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.78 MB
รหัส MD5
26e641033006e530dcc75671abd556b7
รหัส SHA1
179b95c6641e643f0df1a91c761402daf0c3623b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.16.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,569 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.57 MB
รหัส MD5
415952b1955799f145b2683d912e24ad
รหัส SHA1
0600011cbcd20817dba12fb364ec6dd342873a32

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.16.

ดาวน์โหลดแล้ว
757,504 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.79 MB
รหัส MD5
d48ab98b7c5157e4ec902738c478921e
รหัส SHA1
31f848ec25e736fdddb10a35fb8046d277360181