รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5846-joomla-4-0-1-and-joomla-3-10-1-are-here.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.10.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,742 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.46 MB
รหัส MD5
4277242902fa9c6b971ab0db0f7f1e2e
รหัส SHA1
27a61d67b4649a306e445a9d49c1bff5c239b2d0

This is the full download package for Joomla! 3.10.1

ดาวน์โหลดแล้ว
8,021 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.22 MB
รหัส MD5
0076d9759884b2ade513d76f436b7d30
รหัส SHA1
4391bc3f101b41e8586f09715fdd51d696fd4207

This is the full download package for Joomla! 3.10.1

ดาวน์โหลดแล้ว
10,040 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.34 MB
รหัส MD5
e1538540af53f82d47d70aca3f801894
รหัส SHA1
b83b3d017df29963a527c71e6e5ba96b4fa92a08

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.1

ดาวน์โหลดแล้ว
684 ครั้ง
ขนาดไฟล์
58.37 kB
รหัส MD5
73213422c237906a09c99af376710c70
รหัส SHA1
ff71bf59c1d48c297902016757265ccc70f3efa1

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.1

ดาวน์โหลดแล้ว
829 ครั้ง
ขนาดไฟล์
78.46 kB
รหัส MD5
bb21269f561f278c67837b0a01ea0ce3
รหัส SHA1
da9e4114519c476d777090fbebfc4de79c319978

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,056 ครั้ง
ขนาดไฟล์
91.17 kB
รหัส MD5
5316a654ada264380ae6970b51ed238d
รหัส SHA1
c13e7f15ba631746cc3820bfa9d7d5ef85b33035

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.1.

ดาวน์โหลดแล้ว
635 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.45 MB
รหัส MD5
34f8cbd44d94e701683513857d496bdc
รหัส SHA1
fa3c26fb8ee5b44ff6606fed3e454314d1708c20

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.1.

ดาวน์โหลดแล้ว
835 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.95 MB
รหัส MD5
d939b0ab0fd7514f8683e4237f8270b0
รหัส SHA1
337b7c7ff9843487a8eaf53578ae90eb124dc92f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.1.

ดาวน์โหลดแล้ว
790,670 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.83 MB
รหัส MD5
79f85aa86cc8dec40e7e39630c0cd428
รหัส SHA1
92f8426f4196217439b44b72e4ef1737d84d8c3f