Joomla! 5

หมวดหมู่ที่มีทั้งหมดจากรุ่น Joomla! 5 อย่างเป็นทางการ

ดูรายชื่อรุ่นในหมวดนี้

Joomla! 4

หมวดหมู่ทั้งหมดที่มีจาก Joomla! เว็บลิงก์อย่างเป็นทางการ

ดูรายชื่อรุ่นในหมวดนี้

Joomla! 3

หมวดหมู่ที่มีทั้งหมดจากรุ่น Joomla! 3 อย่างเป็นทางการ

ดูรายชื่อรุ่นในหมวดนี้

Joomla! 2.5

หมวดหมู่ที่มีทั้งหมดจากรุ่น Joomla! 2.5 อย่างเป็นทางการ รวมถึงรุ่น 1.6 และ 1.7

ดูรายชื่อรุ่นในหมวดนี้

Joomla! 1.5

หมวดหมู่ที่มีทั้งหมดจากรุ่น Joomla! 1.5 อย่างเป็นทางการ

ดูรายชื่อรุ่นในหมวดนี้

Joomla! 1.0

หมวดหมู่ที่มีทั้งหมดจากรุ่น Joomla! 1.0 อย่างเป็นทางการ

ดูรายชื่อรุ่นในหมวดนี้