รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 05 เมษายน 2559 22:45
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5655-joomla-3-5-1-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
487,438 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.26 MB
รหัส MD5
5a441bf534d2c4a631e590ef1b2a1491
รหัส SHA1
e24649f806d12c608004b9049b8bb90a9a701b63

This is the full download package for Joomla! 3.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
24,640 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.99 MB
รหัส MD5
a7b23874abb82db1a3fff4f342e52183
รหัส SHA1
da6c664b8332500ee72c438d602e7b642c1d4dd4

This is the full download package for Joomla! 3.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
6,914 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.57 MB
รหัส MD5
5febddc9e464056f7724bd3ca3a888d1
รหัส SHA1
d145a72263b14eee5c3ed33b867645ffa04650a9

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.5.0 to 3.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
310,193 ครั้ง
ขนาดไฟล์
132.21 kB
รหัส MD5
b5d829e2ab1a7b3414c06ed6791fb492
รหัส SHA1
c9dfdc924f8a40989564b0f4f7786fde932a6dfb

This package is for performing updates from Joomla! 3.5.0 to 3.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,956 ครั้ง
ขนาดไฟล์
103.30 kB
รหัส MD5
21219cd5e3bc07b4e206e7e0770c34ac
รหัส SHA1
2ab4360dfc224ca7cb49d5d6a919faf6948c159c

This package is for performing updates from Joomla! 3.5.0 to 3.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,836 ครั้ง
ขนาดไฟล์
83.63 kB
รหัส MD5
8a7a975ca15f38c3de71f1ad1155c2ce
รหัส SHA1
d0fb33065d7595a46a3ae3440bce320ee40a39f4

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
944,720 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.73 MB
รหัส MD5
90bdee6ae577ebeeca4221f14b13e33d
รหัส SHA1
3ddcf7381495350d3591ee59022c1138415d0dee

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
8,235 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.68 MB
รหัส MD5
c1831937c17c06725427ac805ebc5dcd
รหัส SHA1
339d2733808950ed8bb89b6647831ce734e30615

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
6,057 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.56 MB
รหัส MD5
cc257b2ffdf45f7f858c00f5b8993190
รหัส SHA1
735ba4b3c7272a9910f741218e0cacf2ef2eb5a0