รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 11 มิถุนายน 2557 13:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5551-joomla-3-3-1-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.3.1

ดาวน์โหลดแล้ว
634,031 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.33 MB
รหัส MD5
d597f3b451fed1966f8a07c29d46c86b
รหัส SHA1
a5583cb77e29245a55e4d17124b237768c7ad134

This is the full download package for Joomla! 3.3.1

ดาวน์โหลดแล้ว
19,567 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.40 MB
รหัส MD5
b02fc1b3643a8456684726a895372113
รหัส SHA1
ac70bdb4ac97e4ff0067eeea2c96efc52548a0d2

This is the full download package for Joomla! 3.3.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,212 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.22 MB
รหัส MD5
cf93c0809dbf4b08b98a0ce1711b90f8
รหัส SHA1
bd171730d650612df989aa6c6c18b3a48eeab638

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.0 to 3.3.1

ดาวน์โหลดแล้ว
198,787 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.04 MB
รหัส MD5
923c2a332133da1b4633101e57a23949
รหัส SHA1
d3d24fd143e0cd834100591594885d8c2f8e748a

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.0 to 3.3.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,695 ครั้ง
ขนาดไฟล์
839.72 kB
รหัส MD5
6bb9dc5d2078915f0c0d0508004ff833
รหัส SHA1
bb75c751115f9e98ab5361c93dfd5561662ded51

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.0 to 3.3.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,499 ครั้ง
ขนาดไฟล์
680.04 kB
รหัส MD5
dd7f7e14ce4ba045880807984d7cd9c3
รหัส SHA1
8d820cdf68e87af46107adf8c32cebda70a87d47

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.1

ดาวน์โหลดแล้ว
148,469 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.84 MB
รหัส MD5
f99ed56e628389326f01bc62b3133adb
รหัส SHA1
7a1f9f93e04826df48a1acb1b7b220262a20d1ac

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,159 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.12 MB
รหัส MD5
749aed965c0df0da5e1572984974ae16
รหัส SHA1
91c82fc991804d9bfabcb746d6d0e85ba8c60ddf

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,623 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.20 MB
รหัส MD5
d1c44dcf32799381519572a8fe3a3589
รหัส SHA1
caa8c2e97557cdc7acc39a2528f920be82bef5e1