รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2557 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5531-joomla-3-2-2-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
736,237 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.09 MB
รหัส MD5
46c09635e87e3f1a2830ae8774153b47
รหัส SHA1
1bc62c1fce46a39c429c6c1eaba39650a7aa1534

This is the full download package for Joomla! 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
14,847 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.27 MB
รหัส MD5
7b8a7aa0f56a4b25945b9373ab3b24c2
รหัส SHA1
9987e0aa729d8965151aa5f7f09ec01b79a31033

This is the full download package for Joomla! 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,837 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.11 MB
รหัส MD5
a66bd4e4354b30e59827c300a1dfe8fc
รหัส SHA1
a4ccd4e0a945920914d15118559b7b24bcffd9f6

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.0 to 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
107,737 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.06 MB
รหัส MD5
2e05d04e76b40e2fd3df89ab2c3facd5
รหัส SHA1
384c25240d2d533e8b18b59aa5cc27afce65c7f9

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.0 to 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,373 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.25 MB
รหัส MD5
c392eddac6e4341e9a4db32a25ee5866
รหัส SHA1
5af7bc3b0550852d63bd9307d8bab0a8140f972f

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.0 to 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,373 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.65 MB
รหัส MD5
c77f519226a58d3a71c23ec57ee6e69f
รหัส SHA1
d25f2a4526bdc657a80aaee30deb517d9cc5c8e7

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.1 to 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
183,517 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.75 MB
รหัส MD5
b65e1cecb7d2fdcc7896b42d9bf7d5c7
รหัส SHA1
3da9d58a41211bdd4a3123a94c0f3a1d3355faa8

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.1 to 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,314 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.04 MB
รหัส MD5
dc21331e89ac802d4c460db051df1d8d
รหัส SHA1
a5e8d210e3199cda7ee4446a8574eca706a0e68a

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.1 to 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,254 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.49 MB
รหัส MD5
9f553357e7e75b8781556087414ee701
รหัส SHA1
a21792a17d31aa4ea0184d3ad0e73fb917f4afbf

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
79,877 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.63 MB
รหัส MD5
b7af9b053383d821aa8a2dc2f70f6c15
รหัส SHA1
8d24acdeb9f0e4894786bf2db34344bbeecf5852

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
3,224 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.00 MB
รหัส MD5
1555e250bf2310b46bb268778125c145
รหัส SHA1
bbabf56681d3534a4033de00df12ea13ede2d818

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,528 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.06 MB
รหัส MD5
f17f3158624a1b35fe8a80cbdb8501b3
รหัส SHA1
c5280176db1857bdc7169777cd61c17158a3ad9f