รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5821-joomla-3-9-21.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.21

ดาวน์โหลดแล้ว
4,888 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.67 MB
รหัส MD5
bbc63293a7996ff6932f0e05bf8060dd
รหัส SHA1
885c0dce29b78f6bbf169191b230d9a225f58815

This is the full download package for Joomla! 3.9.21

ดาวน์โหลดแล้ว
19,020 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.38 MB
รหัส MD5
14da0842c6cfb2d77021d71e8bcdd513
รหัส SHA1
31306fe4ef27da230d71f29df4ea630f2657fdd4

This is the full download package for Joomla! 3.9.21

ดาวน์โหลดแล้ว
71,263 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.35 MB
รหัส MD5
0796a27cee70f0fcd4d2507e4020e5fd
รหัส SHA1
8fe7713ae6a1c34ab3cbe0f4e0d5217c4b473343

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.20 to 3.9.21

ดาวน์โหลดแล้ว
905 ครั้ง
ขนาดไฟล์
614.62 kB
รหัส MD5
98390030448b44244b77e7debadec323
รหัส SHA1
085df9e263661bc7e50d04ae00e32efe3dc878d8

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.20 to 3.9.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,390 ครั้ง
ขนาดไฟล์
728.68 kB
รหัส MD5
a24aabde09b074e9e8ff2f0e673c4557
รหัส SHA1
9c340f2b65719f36080fb59ae9e8012ca3ff6448

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.20 to 3.9.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,798 ครั้ง
ขนาดไฟล์
815.61 kB
รหัส MD5
d3fd041f50f3de897880af7e358a4d05
รหัส SHA1
349b13d8280341fe24609a6dbc2ed8778e6a3ee1

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.21

ดาวน์โหลดแล้ว
668 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.14 MB
รหัส MD5
00b081fe14e1aa7c4fe19f6419df5545
รหัส SHA1
11981cf4996eb0a2b832a4e16ad9bc2a7b256746

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,396 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.14 MB
รหัส MD5
dd13600985a11978c750c005d3dac742
รหัส SHA1
5192e3f84ed2c3671a7a9a8e0730e39b794f6025

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,275 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.74 MB
รหัส MD5
8616f19c54a60e09b2e69e4c0e541411
รหัส SHA1
7ab8625235cd49553cf76954302ed217998712c4

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.21.

ดาวน์โหลดแล้ว
474 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.49 MB
รหัส MD5
e7ea780f3178e1be2ecb8c90f633e009
รหัส SHA1
b75e7283d77558c7b71eff91ab0c0f1aa28afd5c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.21.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,410 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.07 MB
รหัส MD5
b92bd7b5d083abd269deb4bb8ec6ecd7
รหัส SHA1
9da51e2e221381bd0e6ec774fd9040786ab787f2

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.21.

ดาวน์โหลดแล้ว
740,581 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.84 MB
รหัส MD5
bb6b2787f10a43e1d409a8b9106b26e4
รหัส SHA1
c3c2666b4039700b1508b0d6878d997a0917a668