รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 กันยายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5564-joomla-3-3-4-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
4,580 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.20 MB
รหัส MD5
74f848bb272584c0b1ae5dc39537917e
รหัส SHA1
3db97e7ef85c4158e0c19164bdc26e33df3328df

This is the full download package for Joomla! 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,099 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.34 MB
รหัส MD5
8157a90068fda7dba44eef9c40af246b
รหัส SHA1
bea44e86577153ff4e1b39b23e77d365c1e96cb0

This is the full download package for Joomla! 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,017 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.22 MB
รหัส MD5
6be6184b7b29a4db4908bc854623a4a8
รหัส SHA1
f4ac30ccb0e9f9cf62528333c00b4ee9d75ec7cf

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
6,871 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.58 MB
รหัส MD5
b17a15be57cce54d2e989765313af60d
รหัส SHA1
fb3b39262d8e71ae9a434ba047e62e5068618e16

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
1,792 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.68 MB
รหัส MD5
5225143b95a81ec70735b7bebc30f5d1
รหัส SHA1
3fca7ff89a96435b29d01d6a9f3c72a86288fef7

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
1,763 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.99 MB
รหัส MD5
93cbe35bf750481792ae3ba0f19dbc30
รหัส SHA1
c751f3f40081366b7f094c158279082a566f06bc

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.4 to 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
5,028 ครั้ง
ขนาดไฟล์
22.52 kB
รหัส MD5
55ae3ce9b32b4862f604d53faa81d5a7
รหัส SHA1
531290764b0992f83e6bad77cd30be4f242e8d96

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.4 to 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
1,675 ครั้ง
ขนาดไฟล์
15.59 kB
รหัส MD5
550a0d4ead9c1e6fd455dd5edc9dbace
รหัส SHA1
4a684539d0dcfb3d9acb45de55238522c505213f

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.4 to 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
1,679 ครั้ง
ขนาดไฟล์
14.85 kB
รหัส MD5
f916635015fd6ae6e95a2be5baedb200
รหัส SHA1
4ac1b580757a3e4343a0ce208d37fe96f20f177b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
7,663 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.72 MB
รหัส MD5
c8ddb115e4f015c249c2bd67d6746375
รหัส SHA1
cf775143b34d1e109e2cd2fa3421154ac8474c85

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
1,891 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.06 MB
รหัส MD5
519665ffeb48cfab6729b8fb77f4fce1
รหัส SHA1
32697bb7542955ea8da9d39a20a020e53fa342f4

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
1,819 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.14 MB
รหัส MD5
6609c9ba9c098246069bb9fb0592d36b
รหัส SHA1
bbcc99732226dbc8252c4e241e9e0c7f8ce0a334