รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2558 19:15
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5644-joomla-3-4-8-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
491,050 ครั้ง
ขนาดไฟล์
10.52 MB
รหัส MD5
7d094e976036dec0fdb00012ae3bb909
รหัส SHA1
0f1237c3a0a50143ef7b6688cda3d4fd0b6196be

This is the full download package for Joomla! 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
25,333 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.51 MB
รหัส MD5
3bbcce3158c0df28d4c03d97bc2102a5
รหัส SHA1
603a88bc7e4d14726e79a57d8e96cc1ff6ba34d6

This is the full download package for Joomla! 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
3,932 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.09 MB
รหัส MD5
f8632da5d42b6af4a98446d2616800a1
รหัส SHA1
a7b724201a1d9d4171a21fc5660fc4c47b594762

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
587,478 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.96 MB
รหัส MD5
6767c6ae7189877794d65c0d1a999f8e
รหัส SHA1
fc18bbc32b3a5624315774f5da7f7cc175d8a4ec

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
3,529 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.76 MB
รหัส MD5
6b33a79630af4f458a3de249e64495e6
รหัส SHA1
768d8dc6ef0c4afc65b3f7e8d09adaf24426611d

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
3,044 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.18 MB
รหัส MD5
a4ea19f494d889cf5df6157f04870227
รหัส SHA1
93cc525da0055c56f81efaea8318eef861c8f137

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.7 to 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
181,132 ครั้ง
ขนาดไฟล์
57.24 kB
รหัส MD5
5636a86dce531957401c36e4bf623413
รหัส SHA1
2dfa667726909a4535c0fc57e72584f7e05780b6

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.7 to 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,511 ครั้ง
ขนาดไฟล์
47.13 kB
รหัส MD5
76491aaac238d6fb32ffca9e9074f1cc
รหัส SHA1
44fbabef81a740b86ea644564fe4a695cc0c1c5c

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.7 to 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
4,264 ครั้ง
ขนาดไฟล์
40.04 kB
รหัส MD5
9640dee77903f244b89bca379ad206f8
รหัส SHA1
29cbc4f78c285743eaa49a832f952b777957724b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
240,643 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.02 MB
รหัส MD5
4f0eba8aebf98ad30e6e20aeaeae0fcb
รหัส SHA1
72fea7ef23280c06b12c379d7856416f8e2e467a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
4,902 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.19 MB
รหัส MD5
6605633d18b76692dc6c47c88c9aa954
รหัส SHA1
14f329e6bb1654124f45f0a4c9f3b34c22938168

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.8

ดาวน์โหลดแล้ว
3,909 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.03 MB
รหัส MD5
3ca12c568c2a826537d69d61077ff3ca
รหัส SHA1
d442e60f0690142f889b204dbd95210d92553a1a