รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 21 เมษายน 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5808-joomla-3-9-18-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.18

ดาวน์โหลดแล้ว
7,435 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
b8c76a2eb330d17c505879904940e697
รหัส SHA1
a454ced267eb13b991d2cdc72c0617ef6b30ecc6

This is the full download package for Joomla! 3.9.18

ดาวน์โหลดแล้ว
16,126 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.35 MB
รหัส MD5
ee9c5ec5c94bccb79701395f50ff4ea7
รหัส SHA1
b85256a6e3e99ee3c5a3a91a43b6f5adc5c6c89b

This is the full download package for Joomla! 3.9.18

ดาวน์โหลดแล้ว
94,112 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.30 MB
รหัส MD5
85ebf751d733ad58ab51f175507638e1
รหัส SHA1
6ee2cea450071a70d855ad5dc93f3c34dc47f3ac

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.17 to 3.9.18

ดาวน์โหลดแล้ว
1,166 ครั้ง
ขนาดไฟล์
16.39 kB
รหัส MD5
d88ce60ff3b91a8945130bbd1d4de924
รหัส SHA1
be9705d898d121ba3ce0b5fcb9e14965213540cc

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.17 to 3.9.18

ดาวน์โหลดแล้ว
1,758 ครั้ง
ขนาดไฟล์
17.38 kB
รหัส MD5
a925277f43f950218d7c170bfbd01c37
รหัส SHA1
d64662a2f8e45d3ff2d1b7c20ca3b154311119df

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.17 to 3.9.18

ดาวน์โหลดแล้ว
2,270 ครั้ง
ขนาดไฟล์
25.72 kB
รหัส MD5
bce6005485362600f7c7d3f6d956a4aa
รหัส SHA1
bc84ecca2c6dbca8e804d7228992f0a6f5401952

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.18

ดาวน์โหลดแล้ว
1,474 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.54 MB
รหัส MD5
b2bcb023f5f2e1ce04cc91fdfff4c6d2
รหัส SHA1
5cf8f1a51166a3e61c2264abe90c085a6ee87766

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.18

ดาวน์โหลดแล้ว
1,915 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.38 MB
รหัส MD5
e53d88d7f5cc51e8c0e1d1792180ee40
รหัส SHA1
62f7692b2488328c389f8672b6dbb8782e110f96

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.18

ดาวน์โหลดแล้ว
4,712 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.79 MB
รหัส MD5
53cd297c585bb604ebdb0057c6a97ddd
รหัส SHA1
bf7e2f3f99f0ff6baed79c64f5483de4ff4d4e7a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.18.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,050 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.57 MB
รหัส MD5
8e7d6efefab36073d0d9d6556553b7e2
รหัส SHA1
b8d2a833558ad97ebe1e9bf5885365ae3d17ca34

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.18.

ดาวน์โหลดแล้ว
749,081 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.79 MB
รหัส MD5
a5a3804774770f61a9567baaa63ae431
รหัส SHA1
f166f58ae979ef2aa5e57b627bc2f17ea86f047c