รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 01 ตุลาคม 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5569-joomla-3-3-6-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
18,906 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.20 MB
รหัส MD5
cb5bf1593309996e414edf2a3b82ef6f
รหัส SHA1
68ec1f8daddf63699e8f9528c0c692c466321ea2

This is the full download package for Joomla! 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
3,975 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.34 MB
รหัส MD5
200d082d99621e0a0921358a3dfc9efd
รหัส SHA1
1b9e676143ac1090e3e07ffdecc537b1d2002c91

This is the full download package for Joomla! 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
3,127 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.22 MB
รหัส MD5
9ccc78bcae49e700b3da437deed78637
รหัส SHA1
5887b1ec05f734cd6f2993feca67c59555cec9c2

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
161,589 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.62 MB
รหัส MD5
ce04028b7df8a6b48e92a7848aeac429
รหัส SHA1
2e90773b619d26490f41cba0a291c02403242262

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,656 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.72 MB
รหัส MD5
a1b43dcd47b933cacb4f01b80ae38a6c
รหัส SHA1
75071fe7da27c81e4cdf526651ec06ab11aa9d39

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,456 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.04 MB
รหัส MD5
a6aadfb76663746c5038e652c545a93b
รหัส SHA1
a5a139aecfefafda221e0598841f9531732a7f1f

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.6 to 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
50,432 ครั้ง
ขนาดไฟล์
64.33 kB
รหัส MD5
411192c27dadd65d127c19efb9e3c29a
รหัส SHA1
01afd581ca29cf2eba4b03f14e0b7d0344631bf6

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.6 to 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,137 ครั้ง
ขนาดไฟล์
57.82 kB
รหัส MD5
6eb0901d6ea4596c251f570205228c79
รหัส SHA1
699b9e5b503b81ebdf51985f19ed32a5a79edad1

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.6 to 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,372 ครั้ง
ขนาดไฟล์
52.59 kB
รหัส MD5
cabcc5b58a1c6ba6b591cfef2786e513
รหัส SHA1
33fed517e9e4119b15697d0865782811b2409a28

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
269,828 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.72 MB
รหัส MD5
3b7ec13cf684980580e8d76d23d1e617
รหัส SHA1
809846cc12327391c0e077a776f30f2fe5a1949b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,911 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.06 MB
รหัส MD5
10d02cb81e2279f865bcc6c87ac3b75e
รหัส SHA1
8676b61e0f57c08229c0634971cdb1277a076ab0

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,759 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.16 MB
รหัส MD5
d2d18f02e72d9f4e40f97b5191cb264c
รหัส SHA1
eca78e0c84e964895839192ee05b11dc09522478