รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 18 เมษายน 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5728-joomla-3-8-7-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.8.7

ดาวน์โหลดแล้ว
8,463 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.37 MB
รหัส MD5
76d0da6ee147ce195bc8c0322eddddd8
รหัส SHA1
c917407cb9b3984b47173317a2d23cd63b74f65b

This is the full download package for Joomla! 3.8.7

ดาวน์โหลดแล้ว
16,288 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.00 MB
รหัส MD5
fa302c05c67ef00f7bd5db035d5fb782
รหัส SHA1
56b6957d0c915efe85dd0db135aac3399fc1f289

This is the full download package for Joomla! 3.8.7

ดาวน์โหลดแล้ว
123,078 ครั้ง
ขนาดไฟล์
12.88 MB
รหัส MD5
54e4154fd7b4ea3bc948b74c84afd733
รหัส SHA1
f9bcf1b6f111378efed8a968db9ce8228ec314ac

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.6 to 3.8.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,782 ครั้ง
ขนาดไฟล์
710.98 kB
รหัส MD5
d2fc54e9b39befc08502a7885bd3c62c
รหัส SHA1
8af527493f4b29c5584e26124a0ecd81b924e144

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.6 to 3.8.7

ดาวน์โหลดแล้ว
3,548 ครั้ง
ขนาดไฟล์
924.37 kB
รหัส MD5
2511c964e26356058ee5459297667b33
รหัส SHA1
f5d248f83c978f25ce8d43ea62a8925ceec07345

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.6 to 3.8.7

ดาวน์โหลดแล้ว
4,904 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.06 MB
รหัส MD5
fec4ba8f916765a5a7b426cf6d7c967e
รหัส SHA1
eaaade9552d392ea60906e1286a63db568f12df3

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,433 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.51 MB
รหัส MD5
aa70e057294e9c056b955c4053823b0a
รหัส SHA1
f64b68cf4b7090d96abcc8581f1693d34596f071

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.7

ดาวน์โหลดแล้ว
3,558 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.36 MB
รหัส MD5
8db2c244fddd9ba6071e022bab01038e
รหัส SHA1
500c3898f72957e31d990aba62d7ebd2cd1917ea

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.7

ดาวน์โหลดแล้ว
4,183 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.59 MB
รหัส MD5
5b4f788f6c92fb38c1edb02861112434
รหัส SHA1
0c3d9a3fe2f990aac61c1affa439a5c5450fb9f1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.7.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,495 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.37 MB
รหัส MD5
1136de94de54624d38b7b2b1094aff32
รหัส SHA1
1c452ca447c8b1791e7a87322ffdc618c70fe0d3

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.7.

ดาวน์โหลดแล้ว
3,919 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.76 MB
รหัส MD5
94b91680b9f2669b3954340e2d4a92cc
รหัส SHA1
413189927df78f562987a4282842ea621e6620f5

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.7.

ดาวน์โหลดแล้ว
741,999 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.40 MB
รหัส MD5
7c23d3e6f4278d8b79083b1df36a3891
รหัส SHA1
de13dc7bfeb21a5c6f2ec8f879120bc578ffc5f9