รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 13 เมษายน 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5835-joomla-3-9-26.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.26

ดาวน์โหลดแล้ว
4,975 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.66 MB
รหัส MD5
870fb5d02abd969e8f6fdd88951c6ef9
รหัส SHA1
141f66b3ebcd613a46645e17ae9bc254be0e5c2d

This is the full download package for Joomla! 3.9.26

ดาวน์โหลดแล้ว
14,680 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.41 MB
รหัส MD5
4c4f55cb5f108e1685ba3bcd75d80c82
รหัส SHA1
c33acb8a0833706003f5e597ae0630ca4d66c45c

This is the full download package for Joomla! 3.9.26

ดาวน์โหลดแล้ว
72,660 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.39 MB
รหัส MD5
b7137ba1fa62cafb4a35a401d6964477
รหัส SHA1
1b29779c2ec1e02e14ce808df05a0c4375f382f1

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.25 to 3.9.26

ดาวน์โหลดแล้ว
1,563 ครั้ง
ขนาดไฟล์
663.26 kB
รหัส MD5
269b3a92ca13a7a2ec4c2b859e938898
รหัส SHA1
08fd7d8bad115af3c3a06d8166f88338761941cc

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.25 to 3.9.26

ดาวน์โหลดแล้ว
1,996 ครั้ง
ขนาดไฟล์
801.83 kB
รหัส MD5
191bd95f91b9c4ec963daaa3f80f6c9e
รหัส SHA1
19d1e8ae90eaa038edca047610b6fdb0fa52f2a3

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.25 to 3.9.26

ดาวน์โหลดแล้ว
3,807 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,007.19 kB
รหัส MD5
ae8f24b42c536bb008000b8b0137281c
รหัส SHA1
98e036dd22220af4760ad73b9f254ed21ee4d1fe

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.26

ดาวน์โหลดแล้ว
1,444 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.31 MB
รหัส MD5
4b6cf7681487e9e3cd4a1a2f47387f95
รหัส SHA1
308ff7df83c00ff450fe7780acb8775e29ecedaa

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.26

ดาวน์โหลดแล้ว
2,206 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.33 MB
รหัส MD5
6d34d8c5144a9e009f0902a3cefde34e
รหัส SHA1
ef7b973ff27422b488c4cce6e5236fc92adc1d97

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.26

ดาวน์โหลดแล้ว
3,027 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.00 MB
รหัส MD5
2b5320148654dc49cd36d60f473a9473
รหัส SHA1
1aecd1c913a84b8e5ee8699ba9783a8067b98ee5

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.26.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,210 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.52 MB
รหัส MD5
c0335544eeb36c0b64ccb972d95b27f6
รหัส SHA1
788622145bfc55c5752fbcb10b2f90062c6fca2c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.26.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,118 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.11 MB
รหัส MD5
913148e26724cfe9d07d0101ffeb6356
รหัส SHA1
c562dce2d0ff6e22e2f6aad695b14decdf8b4dce

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.26.

ดาวน์โหลดแล้ว
710,598 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.88 MB
รหัส MD5
461991bff65f63de1d0638160c3eb8a2
รหัส SHA1
c48f00b51ea3e89be65f594c2ae601d2345beb4e