รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 01 ตุลาคม 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5569-joomla-3-3-6-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
1,165,553 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.41 MB
รหัส MD5
660fc42793c1da6e2321be8062c910fc
รหัส SHA1
ff389e8005ed40251fb8ddcc85c922eb87cf16cf

This is the full download package for Joomla! 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
58,302 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.46 MB
รหัส MD5
a783a14939afaaf33040a1decffccbae
รหัส SHA1
9a8af37cc7926420c13b6ed2e28090c0ef33573a

This is the full download package for Joomla! 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
8,947 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.25 MB
รหัส MD5
a7eaef1cf1ad41d8f678b4a8e9bc7445
รหัส SHA1
ca5955ada17882fba5b1ca3592bc055b125ff912

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.3 release to 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
492,300 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.04 MB
รหัส MD5
ab0f11e5e4a484cf1d28248726825003
รหัส SHA1
d6687c8e7c81abd42b28e0c5869871c8db26b3f8

This package is for performing updates from any Joomla! 3.3 release to 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
5,255 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.54 MB
รหัส MD5
86cf229f63bfbc3897f86b09f97e571d
รหัส SHA1
94fe6567232a1cfad3815239c2561259b23968dc

This package is for performing updates from any Joomla! 3.3 release to 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
4,509 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.24 MB
รหัส MD5
e7922e4ea828a9731a155d7f5d60b821
รหัส SHA1
72aad1bc4a42ae2f639f0e6222616e193b99f3f3

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.5 to 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
51,032 ครั้ง
ขนาดไฟล์
98.95 kB
รหัส MD5
fa6237338f6b19670ad1d99240b777ec
รหัส SHA1
247f337b00853985f708d02f76e8c81f5dfda32a

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.5 to 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
3,865 ครั้ง
ขนาดไฟล์
84.81 kB
รหัส MD5
632ca474a04e0606ea0380cb9f262bb1
รหัส SHA1
d293a7c72895c93928bf2a634842563b961a1443

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.5 to 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
7,044 ครั้ง
ขนาดไฟล์
73.51 kB
รหัส MD5
e0f63b3a4eb79c8a0a9606758b74c96b
รหัส SHA1
fdfd582d9d9ce96790867f4a95d771d145a75acf

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
386,968 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.89 MB
รหัส MD5
811b95c3669bbbff763758c502a89192
รหัส SHA1
56c69af541559e535d453c4567f7858af7d3ed30

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
10,611 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.16 MB
รหัส MD5
9b7b032481d41e32a7da7261a2cfb7ce
รหัส SHA1
aedc6e0a53b55c2774dc27cce8c506f9f6430b3c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.6

ดาวน์โหลดแล้ว
7,556 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.21 MB
รหัส MD5
0c249cc19045536f4d9c0fa9b2d58394
รหัส SHA1
6a697bad9d660b4a3ed25a1196cdb6a9cd1eecc8