รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5774-joomla-3-9-10-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.10

ดาวน์โหลดแล้ว
5,380 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
ce63499d26f9484a7d45601f70d19ac0
รหัส SHA1
4586bf23bd1dae22ffd2a6bbbd30db80b281a062

This is the full download package for Joomla! 3.9.10

ดาวน์โหลดแล้ว
18,631 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.35 MB
รหัส MD5
678d55bce8f0bcae3abab6cf146185c0
รหัส SHA1
3c31861bf2d505f263389f8a7011ff3adc33e716

This is the full download package for Joomla! 3.9.10

ดาวน์โหลดแล้ว
72,708 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.29 MB
รหัส MD5
e76ef412b68bfcf716ea8034942148e5
รหัส SHA1
481f7d3445aec7dfe4d4470a6ad91954cd70e5d0

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.9 to 3.9.10

ดาวน์โหลดแล้ว
1,458 ครั้ง
ขนาดไฟล์
14.66 kB
รหัส MD5
61a7b082420e369a530eb2ba53ac6247
รหัส SHA1
6a861a0e9ffc36cfbb64af2c1cbba99c22de3f43

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.9 to 3.9.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,220 ครั้ง
ขนาดไฟล์
15.53 kB
รหัส MD5
bbc3e9ca9f3e8e26dd9f9ae5fb3cfda5
รหัส SHA1
98e8af8460ea6153ea7f82cc27edc6eb13253b16

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.9 to 3.9.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,572 ครั้ง
ขนาดไฟล์
25.19 kB
รหัส MD5
52991e6c720d847a975aaf1dc53e99f0
รหัส SHA1
6d4a4013c8bdceaa367224aee604c8a66e362a06

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,895 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.39 MB
รหัส MD5
c3d40abb284c4eaba50995a2a136e052
รหัส SHA1
9442cd9e4340d04eda0e8e7a13cde7a88ee22efb

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,625 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.21 MB
รหัส MD5
3e8133a31ddd8294b67962c6c59b277c
รหัส SHA1
721abd39f5989de00fe39fc6111ae17aef2d7d03

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.10

ดาวน์โหลดแล้ว
4,415 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.55 MB
รหัส MD5
fde768f4769bfac668e9daf479a25872
รหัส SHA1
e80fee4859495b91b9def4b4e04ea6868b55e77e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.10.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,366 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.55 MB
รหัส MD5
77fc6ca02a0289715bfd180566217800
รหัส SHA1
ab04510c4d6a5d1ea83b2e35b6509c000ffb6257

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.10.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,649 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.05 MB
รหัส MD5
cc5e35963350a32e67d9e4dbcfd9df29
รหัส SHA1
8acc56f11270684b945a9894006f7ebd086b3349

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.10.

ดาวน์โหลดแล้ว
592,021 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.79 MB
รหัส MD5
c089339aa9e0fad7a57a9a472bc1b865
รหัส SHA1
e02659123c35db494a85492aa2000b622f5dc672