รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5756-joomla-3-9-3-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.3

ดาวน์โหลดแล้ว
7,932 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.50 MB
รหัส MD5
7612ed9e96fe9f04ce5d67885441ff12
รหัส SHA1
1f26d773ce0f1d03ec9010817b8ada845f9862ee

This is the full download package for Joomla! 3.9.3

ดาวน์โหลดแล้ว
18,588 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.27 MB
รหัส MD5
3769aedfe447c9ae7a5165bc7fbcf504
รหัส SHA1
8ed58f719d6592caa56e157033451001d8886a9e

This is the full download package for Joomla! 3.9.3

ดาวน์โหลดแล้ว
89,256 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.20 MB
รหัส MD5
44d405f2c69debd4a17f7cd52f8586cc
รหัส SHA1
ff403cced4f9559f286ad6c026008cc1b9543b72

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.2 to 3.9.3

ดาวน์โหลดแล้ว
2,145 ครั้ง
ขนาดไฟล์
205.86 kB
รหัส MD5
6883031389b2afe7e0bb9c9f096aea03
รหัส SHA1
3a70896b84d8dd544ca29b9005bfe68da01540f7

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.2 to 3.9.3

ดาวน์โหลดแล้ว
2,753 ครั้ง
ขนาดไฟล์
258.03 kB
รหัส MD5
1dadcdc91ee36d0be3327eb1e95ba1f2
รหัส SHA1
ec7f23589f8c397c540dc1887c2c463c565f7fa2

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.2 to 3.9.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,634 ครั้ง
ขนาดไฟล์
354.25 kB
รหัส MD5
3aeda83db3ec9ea70c0aa6787e511848
รหัส SHA1
b227ece1573e5db6581a0f2539553edc63e4ffa8

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.3

ดาวน์โหลดแล้ว
1,796 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.99 MB
รหัส MD5
73530d7b2888a6ec3dfd2b2f1121f349
รหัส SHA1
ac6e5a4c7061a822999c398463eaf1fddddf8c9a

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.3

ดาวน์โหลดแล้ว
2,702 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.74 MB
รหัส MD5
3d825d767f57f5ad47f2c2465820fca3
รหัส SHA1
1d5789b5e28c858c82c9267df063637e1815ea93

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,026 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.98 MB
รหัส MD5
95c7746cb4e4bc004abbfbfc00a7d0e9
รหัส SHA1
1145719d18c352657bb23af3311ae95daae0eea3

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.3.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,040 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.50 MB
รหัส MD5
d3448ccfa3afedc9145c28380aebf95b
รหัส SHA1
7eaf8521a306f1aea9b7ecebee1177025def984f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.3.

ดาวน์โหลดแล้ว
3,051 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.98 MB
รหัส MD5
3e90da5fc64da2c38f4cd17d13e92b30
รหัส SHA1
fe99335e3ac03995d1972cdeeb7eea3756cc009f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.3.

ดาวน์โหลดแล้ว
729,753 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.71 MB
รหัส MD5
a2e70d154dd0d04e72a3a530342c231a
รหัส SHA1
ff29c1befa7cdd31aebf5c7d405190ad7737a344