รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5824-joomla-3-9-22.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.22

ดาวน์โหลดแล้ว
7,062 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.66 MB
รหัส MD5
d93065fcb6e628100495036ac152c8b1
รหัส SHA1
c1a193b312bf122b2f58923b65be0ec350d1bb4c

This is the full download package for Joomla! 3.9.22

ดาวน์โหลดแล้ว
19,055 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.38 MB
รหัส MD5
fe142349dc73ded534663a7b0724acb4
รหัส SHA1
2b2feb5f0082e15320a932a863956cc5319733cc

This is the full download package for Joomla! 3.9.22

ดาวน์โหลดแล้ว
86,825 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.35 MB
รหัส MD5
28230c4c1bb4d36856d0174a6508d67e
รหัส SHA1
b985fbffdf501e29476e7716e7442c7e1b8d1294

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.21 to 3.9.22

ดาวน์โหลดแล้ว
1,316 ครั้ง
ขนาดไฟล์
137.98 kB
รหัส MD5
d46c8d7f4dd2994f1d6b78d1d82d8051
รหัส SHA1
bc9f438397cf2079d7de326b8197eaa69ae22b40

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.21 to 3.9.22

ดาวน์โหลดแล้ว
1,945 ครั้ง
ขนาดไฟล์
170.15 kB
รหัส MD5
b35c21a2009ade9e2a4d9d1a649b5d54
รหัส SHA1
8f30170b1a428c5adc73dfaae8cb2c3f14e61db0

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.21 to 3.9.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,294 ครั้ง
ขนาดไฟล์
217.81 kB
รหัส MD5
147f648b8f4c511564d530a3f67ace0f
รหัส SHA1
f283afc78785814d136268bde20aab263784ad5b

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.22

ดาวน์โหลดแล้ว
1,147 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.16 MB
รหัส MD5
42bd6216f2c2300e70331fff21d05e68
รหัส SHA1
24218f7738a557dd924fa2a68336338df146254e

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,019 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.17 MB
รหัส MD5
15373aa19def6a0080b33fe847b2039c
รหัส SHA1
5fde65502536e82ea5a32dbfa4866ad5858c639d

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,912 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.78 MB
รหัส MD5
2dc8a2881dacb5b919bacf7f1e9ec32b
รหัส SHA1
c264fb07208da12f33daae62287f49bd9d0a2ad0

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.22.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,220 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.49 MB
รหัส MD5
6a7a94f9869848b969b053514aebf9f1
รหัส SHA1
20c391d158473b8fcde2c9abfe643ec12db6de15

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.22.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,201 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.08 MB
รหัส MD5
c73c17adc0f334b25c3027e856f897e3
รหัส SHA1
10250ee038e66ab9658e092c9b73e63410048bb2

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.22.

ดาวน์โหลดแล้ว
765,711 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.84 MB
รหัส MD5
96646827727448811d006d7324fc0e45
รหัส SHA1
516d5965ff4129879612af1269d1beb573b93cad