รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5705-joomla-3-7-1-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.7.1

ดาวน์โหลดแล้ว
37,345 ครั้ง
ขนาดไฟล์
12.40 MB
รหัส MD5
f4a4a5a253716051f2a91a048850a2b6
รหัส SHA1
e70f1a307c97286da0f81aec0b13841ba3691dae

This is the full download package for Joomla! 3.7.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,086 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.59 MB
รหัส MD5
1d97a5a7b689db75d07558d77641878e
รหัส SHA1
9e54256d8fc640d58d33f2ccd84c83bf44f1dc5b

This is the full download package for Joomla! 3.7.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,394 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.09 MB
รหัส MD5
4b93dd4edc5a10e86b2fd77cf396f18a
รหัส SHA1
a41d7666e7f8363ee44fbf747fb3403d390dec01

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.7.0 to 3.7.1

ดาวน์โหลดแล้ว
8,574 ครั้ง
ขนาดไฟล์
869.64 kB
รหัส MD5
40dd514ebc1285759ab2888367ba552c
รหัส SHA1
ef35403f5f9439a8a88211832c4b358846de1b7a

This package is for performing updates from Joomla! 3.7.0 to 3.7.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,150 ครั้ง
ขนาดไฟล์
731.94 kB
รหัส MD5
c0df9126d5b464a5268cbd5f37debe3b
รหัส SHA1
371433aa01d76e8c2302466d143d71b6446a520e

This package is for performing updates from Joomla! 3.7.0 to 3.7.1

ดาวน์โหลดแล้ว
1,918 ครั้ง
ขนาดไฟล์
573.89 kB
รหัส MD5
543e603cc4280bb138f2856bf61e86e6
รหัส SHA1
6b3a1224317210439c2490f0b5dd2ed5a75b51d6

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.7.1

ดาวน์โหลดแล้ว
391,189 ครั้ง
ขนาดไฟล์
10.95 MB
รหัส MD5
3381b3b90d23d8a72494acfbd5b1cb55
รหัส SHA1
45cf19891f08e275d880634146caa64052ce9d9b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.7.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,308 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.42 MB
รหัส MD5
e38ad77ea14e72bb946cfb2953544de9
รหัส SHA1
814992ce5b7c5e6c7f2b3026762fbb6522bdeee7

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.7.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,086 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.16 MB
รหัส MD5
6b0029ce6c71aee82a7cb07c9c9a4e27
รหัส SHA1
880cd4525c33bbdcc34d36bd8a8295632c99b2af