รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5782-joomla-3-9-15-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.15

ดาวน์โหลดแล้ว
7,783 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.60 MB
รหัส MD5
ada460ba33354958935997279a6a925b
รหัส SHA1
c0ffe8263c9e8cb13b1b87326b8396052cf4ba77

This is the full download package for Joomla! 3.9.15

ดาวน์โหลดแล้ว
30,728 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.34 MB
รหัส MD5
4859e7ae5e4305243e545a3fbf49f233
รหัส SHA1
59eee0b25bd0129ea7421ddf70264d8eb8a90e67

This is the full download package for Joomla! 3.9.15

ดาวน์โหลดแล้ว
107,724 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.29 MB
รหัส MD5
24336139ab22ed320c4b211e18cc6dea
รหัส SHA1
066af2a0c2ea854acafc97da0b3f33623d68c884

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.14 to 3.9.15

ดาวน์โหลดแล้ว
1,997 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.71 MB
รหัส MD5
27fac97d74ce68aca99cee7a32565e56
รหัส SHA1
57f318500cffae3f4680c8e334cfa39b3bfc8a15

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.14 to 3.9.15

ดาวน์โหลดแล้ว
2,505 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.40 MB
รหัส MD5
917e78498341d13aab1f41c0e544a406
รหัส SHA1
6d798bae50ed6dee6dbab494887354f844215b87

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.14 to 3.9.15

ดาวน์โหลดแล้ว
3,814 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.62 MB
รหัส MD5
a808e16fe8ded4b9ff6b7e61aaff6706
รหัส SHA1
159b8fbaa36d79d3fa858763e9c5992db32956a2

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.15

ดาวน์โหลดแล้ว
1,702 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.52 MB
รหัส MD5
6e79060b2be022bf5f82d2cc3ac945fe
รหัส SHA1
6602ed7c27a35547cf4e1c3d3d419c28269d247e

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.15

ดาวน์โหลดแล้ว
2,343 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.37 MB
รหัส MD5
b029163743abb750607fb6edc608ad1a
รหัส SHA1
44e15680b4341846ff3f574eb8ee86b19d538903

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.15

ดาวน์โหลดแล้ว
13,043 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.77 MB
รหัส MD5
7762211a3d7ed5e4bac6c94cc86be3ed
รหัส SHA1
059e8eaa30eaab598974c2c338c3b390bd7a75f7

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.15.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,574 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.57 MB
รหัส MD5
48e166e83a59deec6eb1f6341817031b
รหัส SHA1
b8ee971b3a20b052b40cb7420ae110693e5ffb57

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.15.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,616 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.04 MB
รหัส MD5
e414092853f78647f0adf79050cb48ca
รหัส SHA1
912f96d90aabefc3d65d9757dd7aed345c949e09

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.15.

ดาวน์โหลดแล้ว
737,842 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.78 MB
รหัส MD5
5a29eff9802c28411fa36bdf7a91de47
รหัส SHA1
95ee931905d8fffb3b6835c52fffb79850c07bf2