รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 09 เมษายน 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5764-joomla-3-9-5-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.5

ดาวน์โหลดแล้ว
7,466 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
3b82876f964dd7648a12e492b0fdc64c
รหัส SHA1
6013af01867a98803cef3b22072155e3b610ada6

This is the full download package for Joomla! 3.9.5

ดาวน์โหลดแล้ว
16,892 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.34 MB
รหัส MD5
b6a248c33bd4435de6189461dac95a63
รหัส SHA1
883c517f617fbc3b6c8450d68dbba0450df3131a

This is the full download package for Joomla! 3.9.5

ดาวน์โหลดแล้ว
80,895 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.28 MB
รหัส MD5
78ca18ebe75010ad114190b0c44b8c97
รหัส SHA1
c7bb27f6d1108b697de35ca7f28e207dba95f7aa

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.4 to 3.9.5

ดาวน์โหลดแล้ว
1,637 ครั้ง
ขนาดไฟล์
253.48 kB
รหัส MD5
56fedd9082dcaaddfb8dff2f808ca237
รหัส SHA1
63758ac1c4199ba4c689b5f1f7bff9f7688f0eae

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.4 to 3.9.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,112 ครั้ง
ขนาดไฟล์
282.28 kB
รหัส MD5
007897f059f461cd5aee7b607b585192
รหัส SHA1
169f99ec78198846fbfc83d47d28a73f680eb601

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.4 to 3.9.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,050 ครั้ง
ขนาดไฟล์
318.78 kB
รหัส MD5
fdc101000fe585d48e19f1f8b1e140a4
รหัส SHA1
ac711c60ab9b264894736da622553bb54c3921aa

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.5

ดาวน์โหลดแล้ว
1,329 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.18 MB
รหัส MD5
bcc210b74e0ab2c047ff66da70c5c264
รหัส SHA1
da667fbe0245ee4f8aa32330007b1fade8953a6b

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.5

ดาวน์โหลดแล้ว
1,954 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.95 MB
รหัส MD5
92c22764b4d75d27b0d8386d3c3e404e
รหัส SHA1
db48d1a77c238658579937ca95fb08e7f1d629a3

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,265 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.21 MB
รหัส MD5
a5b064e1ca5a669f67204abebcd80062
รหัส SHA1
0e41197532125bde2544d55756b68fb65d53484e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.5.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,429 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.55 MB
รหัส MD5
d6c5ba32f7fb57b1f39d2862d6a69464
รหัส SHA1
f343f5a574721600079f8363b295970aa3827d2e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.5.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,054 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.04 MB
รหัส MD5
526ea2c08e8b1e831e62d2385844044e
รหัส SHA1
f1cd9b8f9290eab418125aafec8e45b7e76d1425

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.5.

ดาวน์โหลดแล้ว
676,952 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.78 MB
รหัส MD5
ecc7a71490d61eff3b800c7a3a07af6a
รหัส SHA1
4b98775d9e314203bb9824b34a8d77b68b016fab