รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5855-joomla-4-1-0-stable-new-standards-in-accessible-website-design.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.10.6

ดาวน์โหลดแล้ว
3,615 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.50 MB
รหัส MD5
7af2884c9806737fe37e0b51ef0bbc20
รหัส SHA1
5d475dc76f700d6ce4ed5ebfe40960f980266aed

This is the full download package for Joomla! 3.10.6

ดาวน์โหลดแล้ว
6,633 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.25 MB
รหัส MD5
ef070dd3d54c79fe1bdb6a07fbe566ff
รหัส SHA1
ce05fd95a779ba8e1e38c2d9a6290655673f1df0

This is the full download package for Joomla! 3.10.6

ดาวน์โหลดแล้ว
9,372 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.37 MB
รหัส MD5
0c94b44a46e057734f24762d4aa5e26d
รหัส SHA1
415cfd1aad26f044677a3174ca08b947bdbff9bb

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.5 to 3.10.6

ดาวน์โหลดแล้ว
549 ครั้ง
ขนาดไฟล์
162.27 kB
รหัส MD5
299927dc8939fbd46f00265644428979
รหัส SHA1
c40ce938147075fa54a8e88edd4a879e3edfc54a

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.5 to 3.10.6

ดาวน์โหลดแล้ว
362 ครั้ง
ขนาดไฟล์
201.72 kB
รหัส MD5
95f8e6077f42487e4303d37b70196336
รหัส SHA1
e6d81bb1afaab54c64f17fbbc6769d103f435ca8

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.5 to 3.10.6

ดาวน์โหลดแล้ว
1,651 ครั้ง
ขนาดไฟล์
255.88 kB
รหัส MD5
9498406b9e911f91d30f2b028b2c712a
รหัส SHA1
17b68aeefe04d58f716b2e467cfca8a85f855e50

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.6

ดาวน์โหลดแล้ว
410 ครั้ง
ขนาดไฟล์
687.70 kB
รหัส MD5
d7b85a072d214b06a79a216880c90388
รหัส SHA1
e96292c9ae8d4ebaae0e3e33e8fa31d4f99961a0

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.6

ดาวน์โหลดแล้ว
395 ครั้ง
ขนาดไฟล์
900.58 kB
รหัส MD5
84004af5f296fa351035bdcc8bdd23f4
รหัส SHA1
642be2acc57a94ca50f0d866944447836c17006b

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.6

ดาวน์โหลดแล้ว
981 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.07 MB
รหัส MD5
874101bd4164e947919233d2f5bd0b4f
รหัส SHA1
45fc90669054aa4879576ba8e053f0cb1a43d0d2

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.6.

ดาวน์โหลดแล้ว
411 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.51 MB
รหัส MD5
d05081585d0cec0af5482dd664f03b00
รหัส SHA1
2a7c46f55ddf4af6b6d96ad2224bd55a838d45c1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.6.

ดาวน์โหลดแล้ว
451 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.97 MB
รหัส MD5
2915736d0b372b118a30cd2d8b23bffb
รหัส SHA1
4779e4090794224f4b4b22d370f91c1a85e02b2e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.6.

ดาวน์โหลดแล้ว
897,856 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.86 MB
รหัส MD5
7c89e965ff12a27e2979e152505b3d23
รหัส SHA1
4c5e8d47777d3c6d9c352602686245603281df3b