รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2558 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5634-joomla-3-4-5-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
304,900 ครั้ง
ขนาดไฟล์
10.52 MB
รหัส MD5
d89d4072dea546935ec2f7e53a578e2a
รหัส SHA1
098ce53f3bc44531be95c20a0faf7f80efe5fc88

This is the full download package for Joomla! 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
21,032 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.41 MB
รหัส MD5
ff16539a07b01cd468023fca991cd077
รหัส SHA1
82e7de21802ac377c0cca1be461826b79fe11d91

This is the full download package for Joomla! 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,167 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.06 MB
รหัส MD5
1ba14496395dd7e64e6fedcdc71d639b
รหัส SHA1
02fc66c890e6311dd9d70e7dd1be88b6784956fd

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
219,937 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.96 MB
รหัส MD5
0ddeaa8dea1a0b5b828012ba7632fa38
รหัส SHA1
21804c8c3934610035502dd6bc2a677f70364ee2

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,235 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.75 MB
รหัส MD5
a73d040998235bce12a2653c29689b0d
รหัส SHA1
2a8a1c3d35381bb8abb28105f69a5690edb20930

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,111 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.18 MB
รหัส MD5
ce382a2a0fb595611d2a79d3948b2a98
รหัส SHA1
0562ef6b817208ce69e5d0a75f3fb6fcd37f15db

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.4 to 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
326,682 ครั้ง
ขนาดไฟล์
39.39 kB
รหัส MD5
56e94f79e544065f1a7ed8aa95bbc8cb
รหัส SHA1
bfd6ce6f10ca9945fcb2ca107d71003f7455d12f

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.4 to 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,451 ครั้ง
ขนาดไฟล์
29.00 kB
รหัส MD5
02ccf958e119725febeb3262b3cd1285
รหัส SHA1
c9128ed398600a04d7e1437947e22c43a1c7e10a

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.4 to 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
4,058 ครั้ง
ขนาดไฟล์
26.30 kB
รหัส MD5
595a6d28ce1608d9a4735f7d5d70c944
รหัส SHA1
e2e383531bb82f875f63a5bf9848a0f8b1a2f21a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
168,658 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.02 MB
รหัส MD5
fef06e1c000b9fb563cd2a3b6e7dc4c8
รหัส SHA1
3456beaa9a9060cdbef6c9a6d4534c6ed408958e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,345 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.12 MB
รหัส MD5
12781cb66dd04dc9dc1aaf24af4d0fec
รหัส SHA1
846193a4a9eae9e017d126b8fb8aa883d549e4fc

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,979 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.00 MB
รหัส MD5
968cba89e6fc862220a591563a61d888
รหัส SHA1
6ba5bec2165dfe6312ddd8f90405d8ac94c89607