รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5504-joomla-3-1-4-stable-released.html
ไม่พบไฟล์ที่ต้องการ