รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5747-joomla-3-8-13-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.8.13

ดาวน์โหลดแล้ว
7,153 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.38 MB
รหัส MD5
bda8d1dcb2da87235f756b6febcb1aa3
รหัส SHA1
f769b1a7539f08a04dcbde5df6b82fd678254609

This is the full download package for Joomla! 3.8.13

ดาวน์โหลดแล้ว
18,542 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.08 MB
รหัส MD5
7aa3668ac812f75e10c7343db967526d
รหัส SHA1
7e76a4c6b43caa3eb9bb5e90275ae58cc6c2e322

This is the full download package for Joomla! 3.8.13

ดาวน์โหลดแล้ว
78,851 ครั้ง
ขนาดไฟล์
12.86 MB
รหัส MD5
cf65c147446b0490a5f472f5f91e6767
รหัส SHA1
c47f0e0e32a8089257a6e49bb5d9d05d3ebe7d45

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.12 to 3.8.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,371 ครั้ง
ขนาดไฟล์
32.73 kB
รหัส MD5
ddeb1646e9a9964a66e6af253ad5bb99
รหัส SHA1
3473b60435c07184d57de80a36c55ffa781dd135

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.12 to 3.8.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,769 ครั้ง
ขนาดไฟล์
37.53 kB
รหัส MD5
0e482d96a52544460132d98ca6f22ae5
รหัส SHA1
8010e7adbbe916548a1a22bd867a203a941e9a86

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.12 to 3.8.13

ดาวน์โหลดแล้ว
4,512 ครั้ง
ขนาดไฟล์
50.51 kB
รหัส MD5
87e81d3a7f6ef51af849455344d227fe
รหัส SHA1
6849035d39fcd0b6602b1840ef87456f8ade2e62

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,213 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.61 MB
รหัส MD5
c0076bd7f46b90eff220ee569ad306cb
รหัส SHA1
904cf5b1b5bb80ab7f3ff1e46c49f7a82b85c622

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.13

ดาวน์โหลดแล้ว
3,032 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.52 MB
รหัส MD5
72bc63b25781c1cf1f600b04a0ab37c3
รหัส SHA1
a1770e4d97e8d93da322f2c545af5469476a758f

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.13

ดาวน์โหลดแล้ว
5,149 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.83 MB
รหัส MD5
1754bc9a6c3b372a72be5dcc44a1d637
รหัส SHA1
fba650ba0d8b153b0f4dd948f32adf703e1a4a2f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.13.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,003 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.36 MB
รหัส MD5
a7ef9f26d22780a7df9cd27ea8b746b2
รหัส SHA1
ba5236226769662cd7180e2dd8d1067ea5e8d1d5

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.13.

ดาวน์โหลดแล้ว
3,038 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.81 MB
รหัส MD5
6bc1d9334302cbec158f49668d043137
รหัส SHA1
f7108af656bdaf3afbec2f95d877be015f47b90a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.13.

ดาวน์โหลดแล้ว
608,725 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.37 MB
รหัส MD5
af8e1fb98d3dd406febb3da8fcf5b073
รหัส SHA1
15a4ad9b5d9b5b2820a7b0c3c2cae426b7162944