รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 กันยายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5564-joomla-3-3-4-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
204,343 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.40 MB
รหัส MD5
ca7366881345213f235dea6d1ffc3358
รหัส SHA1
4c0aa960d060d96b4b9747e05a9619276127898f

This is the full download package for Joomla! 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
13,853 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.46 MB
รหัส MD5
76a8c312cf5470fe4c67aa489bca9dd4
รหัส SHA1
64c0b249a923e671d4c6143b5fd6d12fd5092a2c

This is the full download package for Joomla! 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,142 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.24 MB
รหัส MD5
1770dee97e71156a55f60db08da70c5b
รหัส SHA1
7cc4484985e136aa996fa79a69e08d699ae7f8bc

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.3 release to 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
24,332 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.98 MB
รหัส MD5
aa7dd6c74b75daf377d0469c83c16c44
รหัส SHA1
b1a34880b096087c092c5cdaf1fedabcb2342edf

This package is for performing updates from any Joomla! 3.3 release to 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,779 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.49 MB
รหัส MD5
3ad9af706db163af3cf01f9042d167ed
รหัส SHA1
e99fda184dd8ba6aab73023f2ee6e2edeed1ea7b

This package is for performing updates from any Joomla! 3.3 release to 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,759 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.18 MB
รหัส MD5
fcc69b5bebef5e19a6ba6b720e6a0f40
รหัส SHA1
11b12724bc83779d7e763699f46f84cf45aa790e

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.3 to 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
125,137 ครั้ง
ขนาดไฟล์
924.43 kB
รหัส MD5
bd1ff6c67ce1650c254950dcfc67fd5a
รหัส SHA1
25e9a466d1cf3683dea7f7484a5acf81f3ac0769

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.3 to 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,855 ครั้ง
ขนาดไฟล์
718.41 kB
รหัส MD5
96aa9c884d29a193afeb1c5450552dd7
รหัส SHA1
e535b9cf35e4ef7afaa58694a6c5a584a5c7c553

This package is for performing updates from Joomla! 3.3.3 to 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,704 ครั้ง
ขนาดไฟล์
567.26 kB
รหัส MD5
c4fc33e528276f87734c0ecd26ccfb71
รหัส SHA1
9abc309a6bfa199c11dfc6cf93a3adf1a118de1b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
22,075 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.88 MB
รหัส MD5
6cdeb88cce727f403f6eee01e194d57e
รหัส SHA1
fea07760a0393eb00e53c48cd260f5e121e98435

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,111 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.16 MB
รหัส MD5
e6369a3a767b2dcf159689e59c956c71
รหัส SHA1
c16a026921618dfa7ab97d1d9f75021523fe4f38

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,875 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.21 MB
รหัส MD5
254a393e4c94ad51a9175d0501718042
รหัส SHA1
9025a0dc2de39e7fe3879724ae9a5e6f2b913c4d