รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5478-joomla-3-0-3-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.0.3

ดาวน์โหลดแล้ว
749,107 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.66 MB
รหัส MD5
27b5fae947539f668545c2eee3cea764
รหัส SHA1
1a486f7146a89445dfc7d818c309b675ad649c0d

This is the full download package for Joomla! 3.0.3

ดาวน์โหลดแล้ว
22,608 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.32 MB
รหัส MD5
7a58c82f671779157c147d555c107cae
รหัส SHA1
38d9cf4574c04e4855a2f82dbd68dd1c116aa891

This is the full download package for Joomla! 3.0.3

ดาวน์โหลดแล้ว
9,109 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.38 MB
รหัส MD5
f0fb7f67d2071883d1b667753ded7156
รหัส SHA1
3567aa496527e29aa03864a750cb9e9801bae128

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 3.0.3

ดาวน์โหลดแล้ว
63,546 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.60 MB
รหัส MD5
2286f5bed3d746d87dc1b76031ebd55e
รหัส SHA1
76fb56c403f28f413f2991989c15bd1e24b8a67c

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 3.0.3

ดาวน์โหลดแล้ว
4,746 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.12 MB
รหัส MD5
cc693e57e40a4b52d64f8d86269e665c
รหัส SHA1
bebb66fa006060e04c7655887ab66ad392ac9e45

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 3.0.3

ดาวน์โหลดแล้ว
4,582 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.62 MB
รหัส MD5
663102c343989e2a756ef3629196070e
รหัส SHA1
f263c415e623be678d62c18e409a84cb38b7b1a9

This package is for performing updates from Joomla! 3.0.2 to 3.0.3

ดาวน์โหลดแล้ว
9,509 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.40 MB
รหัส MD5
f23fdf177d17383e8d3198abac0f34bc
รหัส SHA1
0d743273a194436f646e372b934c678d37b76681

This package is for performing updates from Joomla! 3.0.2 to 3.0.3

ดาวน์โหลดแล้ว
6,956 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.93 MB
รหัส MD5
8d2f5bf207ee4653d6566418be67018b
รหัส SHA1
31b56dfac8a096544ed10ac8718a57ec14c11a10

This package is for performing updates from Joomla! 3.0.2 to 3.0.3

ดาวน์โหลดแล้ว
4,429 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.43 MB
รหัส MD5
5760d10af457773e41c03b922aa6ded3
รหัส SHA1
0707c7570a8811feca1f8695986486c1de2a53b7

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 to 3.0.3

ดาวน์โหลดแล้ว
158,513 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.86 MB
รหัส MD5
36f58b98dc6fbd1c984032f3e7b9e5a3
รหัส SHA1
9b95f1f0a84b3b87ea7b02e6b3df348357692432