รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2559 21:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5664-joomla-3-6-is-here.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.6.0

ดาวน์โหลดแล้ว
151,937 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.49 MB
รหัส MD5
c3fe11decf15272b8b1eafe35e354e6e
รหัส SHA1
9e71357f689218705b15e653b7cdd57b498d4fa4

This is the full download package for Joomla! 3.6.0

ดาวน์โหลดแล้ว
10,897 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.10 MB
รหัส MD5
c4fd75bd91e8875ad9ef8037f212e184
รหัส SHA1
3f0512e206201057aa73abf0919a792e436020b3

This is the full download package for Joomla! 3.6.0

ดาวน์โหลดแล้ว
3,488 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.63 MB
รหัส MD5
ed20564c84a9ba5f5435820f80f575ff
รหัส SHA1
152e029c003702725e4ef26c29c2b23df8d798b6

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.6.0

ดาวน์โหลดแล้ว
1,032,057 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.94 MB
รหัส MD5
771c78c8ea82edd4f2936613315305a4
รหัส SHA1
2f066724b5f5d239c31e9d0dd00657c3ed84afc6

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.6.0

ดาวน์โหลดแล้ว
4,744 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.78 MB
รหัส MD5
164dffb290b15027f41dbe6fa1bdb2e1
รหัส SHA1
dd752000d27b72c8bf6540b882bafd2ee30a4921

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.6.0

ดาวน์โหลดแล้ว
3,776 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.56 MB
รหัส MD5
4d6aad6a9184f7c4e929730eb90f60e1
รหัส SHA1
16d21f0f1cdc9b39748bafa5f79c0b62d25df795