รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5849-joomla-4-0-4-and-joomla-3-10-3-are-here.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.10.3

ดาวน์โหลดแล้ว
4,423 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.47 MB
รหัส MD5
aa38d8509e84cc8a046f62d5eabe72c6
รหัส SHA1
5aefe56cc9821ff9ff1139a9e831efe29a53da5e

This is the full download package for Joomla! 3.10.3

ดาวน์โหลดแล้ว
8,084 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.22 MB
รหัส MD5
d17b94e869c7dad3711a61ccb59833ba
รหัส SHA1
e07e203491624900541895486a4c089e3ee97110

This is the full download package for Joomla! 3.10.3

ดาวน์โหลดแล้ว
14,619 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.34 MB
รหัส MD5
859295c4c495e28021eb7cbf59123c78
รหัส SHA1
1ad821bef0b12d15e330348ce11cfdb024cbe780

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.2 to 3.10.3

ดาวน์โหลดแล้ว
716 ครั้ง
ขนาดไฟล์
204.17 kB
รหัส MD5
d2108f7b2bcec394c23dd32082e31ae2
รหัส SHA1
bb48efbbedf49dd9f4f1f5b303ab22a5b3972582

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.2 to 3.10.3

ดาวน์โหลดแล้ว
620 ครั้ง
ขนาดไฟล์
292.99 kB
รหัส MD5
2018b73ecf3f5c99c906b8e078ade086
รหัส SHA1
88af9315b5f8f7abc2c7c1cc989f63609dcd9173

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.2 to 3.10.3

ดาวน์โหลดแล้ว
2,011 ครั้ง
ขนาดไฟล์
306.16 kB
รหัส MD5
69d9d0bc95495cebb173a429efb0d97e
รหัส SHA1
6156b4f2505d781e996164bb8e11bab1e996fb0b

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.3

ดาวน์โหลดแล้ว
504 ครั้ง
ขนาดไฟล์
266.92 kB
รหัส MD5
a226249eb0ccf42ee211786552e18d7e
รหัส SHA1
a12db5314b190fc271b9de0b7d209483b20d3861

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.3

ดาวน์โหลดแล้ว
689 ครั้ง
ขนาดไฟล์
377.15 kB
รหัส MD5
3ca7798d176aef8b2bdfa0a4e6951148
รหัส SHA1
6393cf9482e79a1a3dd50b4d81201774635738ec

This package is for performing updates from Joomla! 3.10.x to 3.10.3

ดาวน์โหลดแล้ว
1,100 ครั้ง
ขนาดไฟล์
402.02 kB
รหัส MD5
3c907165354cf3b7bfbd26f1ad4d10f3
รหัส SHA1
7ac3e746614269a2cd290179506c0eb44f73e086

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.3.

ดาวน์โหลดแล้ว
619 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.45 MB
รหัส MD5
df0ed220746ebd098e4c098c7782011c
รหัส SHA1
bdb4ded1dc7bf22cfce24606a5accf995608a16f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.3.

ดาวน์โหลดแล้ว
773 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.95 MB
รหัส MD5
caef9ddc36cfdc78de2aa897052fee9c
รหัส SHA1
ac4bbb6789c4c01de17cb165ce1daa7a165e7278

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.10.3.

ดาวน์โหลดแล้ว
999,843 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.83 MB
รหัส MD5
7514397f468a190cc75bb079ef3f48c2
รหัส SHA1
2cbbb5dd13566ab0394e19c10fc4fae610ef3bfb