รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5738-joomla-3-8-11-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.8.11

ดาวน์โหลดแล้ว
6,097 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.34 MB
รหัส MD5
b16ba9e7da5b9efe92c1e0cd53d6974d
รหัส SHA1
d27fb06f13ec4fe74a41124e354ed639f2093100

This is the full download package for Joomla! 3.8.11

ดาวน์โหลดแล้ว
19,122 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.96 MB
รหัส MD5
8835382e02a1b90c3d450de6df4426a9
รหัส SHA1
e17a3451d53c4f2d1a0003a54f796a7a04b2f72c

This is the full download package for Joomla! 3.8.11

ดาวน์โหลดแล้ว
83,005 ครั้ง
ขนาดไฟล์
12.86 MB
รหัส MD5
65a0914b299e8c8c5abda8f0b3d79453
รหัส SHA1
590bdec650ef5df2117dc9428fbd37befe79a6b5

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.10 to 3.8.11

ดาวน์โหลดแล้ว
2,282 ครั้ง
ขนาดไฟล์
203.31 kB
รหัส MD5
8cd83b010a61faca110fe8a521d585cf
รหัส SHA1
1ba98eb7bee3eb180be4aecf8dd073c1eeceb0b1

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.10 to 3.8.11

ดาวน์โหลดแล้ว
2,953 ครั้ง
ขนาดไฟล์
276.93 kB
รหัส MD5
c53da29d038282f8faac68631bafbfd4
รหัส SHA1
46678946222ae2212215d3f8fffa518d6d84d94f

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.10 to 3.8.11

ดาวน์โหลดแล้ว
4,137 ครั้ง
ขนาดไฟล์
365.00 kB
รหัส MD5
5d8cc9bf937de09a639987feb4c456d0
รหัส SHA1
8b83d61a5f68bb34105e90f7478b89b534f1a219

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,977 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.61 MB
รหัส MD5
c394950ba9a75567893211d2ff1bad90
รหัส SHA1
994159cf2d2332692234d6e6cc5bfcb2b2615cd8

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.11

ดาวน์โหลดแล้ว
2,978 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.52 MB
รหัส MD5
8785cef51992d07baa73abb4af0f88a3
รหัส SHA1
9feef09d9a53ccec6b55e3e0cf55b694f1a2e7c3

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.11

ดาวน์โหลดแล้ว
3,341 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.83 MB
รหัส MD5
3459ba2c2ad8f00a4b3cd9069f8f1e08
รหัส SHA1
6d1fbc9e34309f50be5514167c70dbdda4846e12

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.11.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,073 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.33 MB
รหัส MD5
cfc87ce31ae7c9506638fb689e9a324a
รหัส SHA1
b64e52d53936ce91f3ae447dc5d6724d8e96dfb1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.11.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,974 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.72 MB
รหัส MD5
ee19221697ba7a3b7f71882f5b15f391
รหัส SHA1
7a7cb063d1bde96092ee2d012325dc0640542702

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.11.

ดาวน์โหลดแล้ว
616,736 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.37 MB
รหัส MD5
1adf262c1b12ad3eed1ee7f1b0af7a24
รหัส SHA1
e1915a6ccd3a1334a416ff63bc4cb2f634c6e647