รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2558 14:25
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5641-joomla-3-4-6-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
65,240 ครั้ง
ขนาดไฟล์
10.52 MB
รหัส MD5
9fc4c239d4363a0f5edbf3ecbc3ac8bd
รหัส SHA1
202c33e4f92a54ac5a210f4a1518b0ffed53c790

This is the full download package for Joomla! 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
14,013 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.41 MB
รหัส MD5
731c55f9a41d85e48416eca917942dbf
รหัส SHA1
592719d0e62fb24a81cf187a2c49b2b8a05af443

This is the full download package for Joomla! 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
2,261 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.06 MB
รหัส MD5
74feb693819b66e87af2c412d4ac83c4
รหัส SHA1
63854862ecbdf8c30f0b62867178fc0eb690e02e

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
69,572 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.96 MB
รหัส MD5
5d96b31c0ad9a732eeb54b677dd3471b
รหัส SHA1
7945e50ea5ca9db11efdfc52c73ba267f7e29b5e

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
1,982 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.76 MB
รหัส MD5
56542fce836384b8ab463d87670921df
รหัส SHA1
2d5e604e6b84db078a531483f814609669731320

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
1,889 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.18 MB
รหัส MD5
ca08574661328b88a15d916e706f1b22
รหัส SHA1
112065f0c4ec09d1449bad7ae15526ff8e5a56d9

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.5 to 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
266,614 ครั้ง
ขนาดไฟล์
62.49 kB
รหัส MD5
b78aae3395edd9e84f2b3eda40783254
รหัส SHA1
a8757aae61037e87b76294ad4298b5ee656f012b

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.5 to 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
2,394 ครั้ง
ขนาดไฟล์
50.62 kB
รหัส MD5
cd4511c356ec4853278abb5a3043f5ae
รหัส SHA1
c5647aac26b92be706d21a58b59461761859aabb

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.5 to 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
3,048 ครั้ง
ขนาดไฟล์
42.91 kB
รหัส MD5
fcbb35c1165555f4e26e1e0bcf5b5d8e
รหัส SHA1
0e323f41c62cdd915ed4bbc8bd762c4f6140311c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
39,231 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.02 MB
รหัส MD5
e8de2a1994af3fd1e622a1b9254156c2
รหัส SHA1
aa22927c8f2811c90c499715f2b8a8804ee71ddb

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
2,336 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.12 MB
รหัส MD5
2d3cf49554d85ad815a637e7a3b67b7a
รหัส SHA1
e4c41b24218ef128b224180fa5f421959f9f2767

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.6

ดาวน์โหลดแล้ว
2,208 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.00 MB
รหัส MD5
dab056a9a9fe2a38e570e7512dc60d49
รหัส SHA1
55d9671f958bcd4d99913c92f40aeefbc05977fa