รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5730-joomla-3-8-8-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.8.8

ดาวน์โหลดแล้ว
11,167 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.34 MB
รหัส MD5
25f30131a00c4153262d618950aa7f08
รหัส SHA1
d905327bee0cd5b4806ef34f74cbd5214fc9da2c

This is the full download package for Joomla! 3.8.8

ดาวน์โหลดแล้ว
21,900 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.94 MB
รหัส MD5
db6ba8c6a7694dddaca56bd859d990cc
รหัส SHA1
1a2272f622312ae019e745233299c164f72b8a89

This is the full download package for Joomla! 3.8.8

ดาวน์โหลดแล้ว
118,207 ครั้ง
ขนาดไฟล์
12.83 MB
รหัส MD5
d7d0046b7883ab2b6b4923f78aae9d9d
รหัส SHA1
1f2d642e17fe7e48e0af05cfab0b267f6066a758

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.7 to 3.8.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,773 ครั้ง
ขนาดไฟล์
553.50 kB
รหัส MD5
35542412084780d14a99f5ec296981dc
รหัส SHA1
d928d86b6b2bfd6ee6f48284d6f0b932d550b9a2

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.7 to 3.8.8

ดาวน์โหลดแล้ว
3,307 ครั้ง
ขนาดไฟล์
675.81 kB
รหัส MD5
f31f4b58033fbdeb59dbc24d524037ca
รหัส SHA1
71a94d5b0fb4d24843453325c02fa4dc07d39c15

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.7 to 3.8.8

ดาวน์โหลดแล้ว
5,309 ครั้ง
ขนาดไฟล์
807.59 kB
รหัส MD5
826c20d5e9750296d9ff83f00189a899
รหัส SHA1
f8d7f2218fa23e75aa7da7f2495aa0cf281ebb09

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,372 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.50 MB
รหัส MD5
3959b2fb17c62ac63164718ea1fdc34f
รหัส SHA1
c4358e0f79455b0dc110d3caaaf6d378577fda9e

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.8

ดาวน์โหลดแล้ว
3,500 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.34 MB
รหัส MD5
cbf7122487d7f1cd841cd4aea4f373ac
รหัส SHA1
30bd13d4520fb8c76c89e57e276ca18dacfa4456

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.8

ดาวน์โหลดแล้ว
4,695 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.59 MB
รหัส MD5
a93ee195d514c61851d901ca239e0918
รหัส SHA1
0d3cf36f7f62fa9064d0cfb6e6b05e8f5f4d1e03

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.8.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,403 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.31 MB
รหัส MD5
ea316d270e50dd2374a0112e6df39311
รหัส SHA1
54861eeddb93d5dcddb28c3eb71ae39bb77ff7de

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.8.

ดาวน์โหลดแล้ว
3,932 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.71 MB
รหัส MD5
126caf27bc2547a23530975aea2e11f1
รหัส SHA1
6b2e6544f1144e74f5155e9a3c24900e09767476

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.8.

ดาวน์โหลดแล้ว
743,561 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.35 MB
รหัส MD5
fd43af16e1ac6ca6bf0728f3d76c31d8
รหัส SHA1
2dd39cf935fb57ff623c5d88f361a5a01a972f4b